Import účtovných dokladov do Pohody

Pohoda je pomerne známy a často používaný účtovný softvér. Už som ho viackrát spomínal pri riešení automatickej synchronizácie s e-shopom, prípadne exportu z Pohody do iného účtovného systému:

https://www.dkubinsky.sk/clanok/prevod-exportu-z-pohody-do-omegy

https://www.dkubinsky.sk/clanok/synchonizacia-uzivatelov-e-shop-a-ekonomicky-system-pohoda

https://www.dkubinsky.sk/clanok/prepojenie-eshopu-s-pohodou

Ekonomický softvér Pohoda samozrejme podporuje opačný proces, teda aj import z iných ekonomických softvérov a v skratke sa pozrieme na to, ako to funguje.

 

Import dokladov do Pohody

Pohoda umožňuje import viacerých agend, napríklad faktúry, objednávky, dopyty, skladové zásoby a iné, ktoré môžeme mať v inom ekonomickom softvéri. Kompletný zoznam podporovaných agend nájdeme priamo na ich stránkach:

https://www.stormware.sk/pohoda/xml/dokladyimport

Celé riešenie importu do Pohody je postavené na báze spracovania XML súborov, ktoré obsahujú potrebné údaje v presne definovanej štruktúre. XML súbor tvorí v tomto prípade požiadavku na Pohodu, aby spracovala údaje v ňom vložené a následne Pohoda po spracovaní odpovie formou response XML v ktorom sú zhrnuté podrobnosti, ako poradové číslo, stav spracovania a iné...

Pozrime sa konkrétne na nejaký príklad. Importujem objednávku so skladovou položkou a položkou bez skladovej informácie – teda textová položka. Vstupné XML s týmito údajmi môže vyzerať nasledovne:

https://www.stormware.sk/xml/samples/version_2/import/Objednavky/order_01_v2.0.xml

<dat:dataPack id="ob001" ico="12345678" application="StwTest" version="2.0" note="Import Objednávky">
<dat:dataPackItem id="OBJ001" version="2.0">
<ord:order version="2.0">
<!--prijata objednavka s polozkama-->
<ord:orderHeader>
<ord:orderType>receivedOrder</ord:orderType>
<ord:numberOrder>20140505A001</ord:numberOrder>
<ord:date>2014-10-14</ord:date>
<ord:dateFrom>2014-10-14</ord:dateFrom>
<ord:dateTo>2014-10-14</ord:dateTo>
<ord:text>Objednáváme u Vás zboží dle ústní dohody</ord:text>
<ord:partnerIdentity>
<typ:address>
<typ:company>Otma a.s.</typ:company>
<typ:division>Obchodní oddělení</typ:division>
<typ:name>Petr Novák</typ:name>
<typ:city>Brno</typ:city>
<typ:street>Nová 15</typ:street>
<typ:zip>61900</typ:zip>
<typ:ico>789456</typ:ico>
<typ:dic>CZ789456</typ:dic>
</typ:address>
</ord:partnerIdentity>
<ord:paymentType>
<typ:ids>hotově</typ:ids>
</ord:paymentType>
<ord:priceLevel>
</ord:priceLevel>
</ord:orderHeader>
<ord:orderDetail>
<!--textova polozka-->
<ord:orderItem>
<ord:text>Sestava PC</ord:text>
<ord:quantity>1</ord:quantity>
<ord:delivered>0</ord:delivered>
<ord:rateVAT>high</ord:rateVAT>
<ord:homeCurrency>
<typ:unitPrice>200</typ:unitPrice>
</ord:homeCurrency>
</ord:orderItem>
<!--skladova polozka-->
<ord:orderItem>
<ord:quantity>1</ord:quantity>
<ord:delivered>0</ord:delivered>
<ord:rateVAT>high</ord:rateVAT>
<ord:homeCurrency>
<typ:unitPrice>198</typ:unitPrice>
</ord:homeCurrency>
<ord:stockItem>
<typ:stockItem>
<typ:ids>STM</typ:ids>
</typ:stockItem>
</ord:stockItem>
</ord:orderItem>
</ord:orderDetail>
<ord:orderSummary>
<ord:roundingDocument>math2one</ord:roundingDocument>
</ord:orderSummary>
</ord:order>
</dat:dataPackItem>
</dat:dataPack>

V XML vidíme názvy jednotlivých elementov, ich štruktúru a členenie a teda toto nám môže slúžiť ako vzor, ktorý si vieme podľa potreby modifikovať pre svoje vlastné použitie. Podstatná časť z tých údajov budú premenné s ktorými budeme ďalej pracovať, napríklad: dataPackItem bude pre naše potreby OBJ001, OBJ002, OBJ003 a potom samotné údaje o objednávke: numberOrder, date, partnerIdentity.

 

Ak import prejde, odpoveď Pohody, teda response bude vyzerať približne takto:

https://www.stormware.sk/xml/samples/version_2/import/Objednavky/Response/order_01_v2.0.xml

<rsp:responsePack xmlns:rsp="http://www.stormware.cz/schema/version_2/response.xsd" xmlns:rdc="http://www.stormware.cz/schema/version_2/documentresponse.xsd" xmlns:typ="http://www.stormware.cz/schema/version_2/type.xsd" xmlns:lst="http://www.stormware.cz/schema/version_2/list.xsd" xmlns:lStk="http://www.stormware.cz/schema/version_2/list_stock.xsd" xmlns:lAdb="http://www.stormware.cz/schema/version_2/list_addBook.xsd" xmlns:acu="http://www.stormware.cz/schema/version_2/accountingunit.xsd" xmlns:inv="http://www.stormware.cz/schema/version_2/invoice.xsd" xmlns:vch="http://www.stormware.cz/schema/version_2/voucher.xsd" xmlns:int="http://www.stormware.cz/schema/version_2/intDoc.xsd" xmlns:stk="http://www.stormware.cz/schema/version_2/stock.xsd" xmlns:ord="http://www.stormware.cz/schema/version_2/order.xsd" xmlns:ofr="http://www.stormware.cz/schema/version_2/offer.xsd" xmlns:enq="http://www.stormware.cz/schema/version_2/enquiry.xsd" xmlns:vyd="http://www.stormware.cz/schema/version_2/vydejka.xsd" xmlns:pri="http://www.stormware.cz/schema/version_2/prijemka.xsd" xmlns:bal="http://www.stormware.cz/schema/version_2/balance.xsd" xmlns:pre="http://www.stormware.cz/schema/version_2/prevodka.xsd" xmlns:vyr="http://www.stormware.cz/schema/version_2/vyroba.xsd" xmlns:pro="http://www.stormware.cz/schema/version_2/prodejka.xsd" xmlns:con="http://www.stormware.cz/schema/version_2/contract.xsd" xmlns:adb="http://www.stormware.cz/schema/version_2/addressbook.xsd" xmlns:prm="http://www.stormware.cz/schema/version_2/parameter.xsd" xmlns:lCon="http://www.stormware.cz/schema/version_2/list_contract.xsd" xmlns:ctg="http://www.stormware.cz/schema/version_2/category.xsd" xmlns:ipm="http://www.stormware.cz/schema/version_2/intParam.xsd" xmlns:str="http://www.stormware.cz/schema/version_2/storage.xsd" xmlns:idp="http://www.stormware.cz/schema/version_2/individualPrice.xsd" xmlns:sup="http://www.stormware.cz/schema/version_2/supplier.xsd" xmlns:prn="http://www.stormware.cz/schema/version_2/print.xsd" xmlns:act="http://www.stormware.cz/schema/version_2/accountancy.xsd" xmlns:bnk="http://www.stormware.cz/schema/version_2/bank.xsd" version="2.0" id="ob001" state="ok" note="" programVersion="10700.139 (19.5.2014)">
<rsp:responsePackItem version="2.0" id="OBJ001" state="ok">
<ord:orderResponse version="2.0" state="ok">
<rdc:producedDetails>
<rdc:id>9</rdc:id>
<rdc:number>142100006</rdc:number>
</rdc:producedDetails>
</ord:orderResponse>
</rsp:responsePackItem>
</rsp:responsePack>

Import XML do Pohody

Pokiaľ si pripravíme XML pre import podľa definovanej štruktúry, samotný import je už jednoduchý. V Pohode prejdeme na možnosť Súbor / dátová komunikácia / XML import/export. Zvolíme agendu, do ktorej chceme importovať údaje, vyhľadáme súbor XML a pokračujeme jeho importom. Riadime sa informáciami na obrazovke.

Import účtovných dokladov do Pohody

Okno XML import/export Pohody

Import účtovných dokladov do Pohody

Okno XML import/export Pohody - výber súborov

 

Vstupný XML súbor

Najkomplikovanejším procesom pri importe do Pohody je príprava vstupného súboru podľa šablóny. Väčšinou je potrebné pripraviť konverziu iného súboru s údajmi do požadovaného formátu a tvaru. Ak by ste riešili podobnú záležitosť a potrebovali by ste pomoc s prípravou XML (napríklad pri prevode účtovníctva), ozvite sa mi. Ak sa jedná napríklad o pravidelnú konverziu súborov s rovnakou štruktúrou, ale s meniacimi sa údajmi, je vhodné naprogramovať on-line systém pre zmenu importných súborov. On-line systém môže vyzerať veľmi podobne, ako je uvedené v článku nižšie (Prevod exportu z Pohody do Omegy), akurát vstup a výstup budú tvoriť iné súbory.

https://www.dkubinsky.sk/clanok/prevod-exportu-z-pohody-do-omegy

https://www.stormware.sk

Pridať komentár k článku