Služby

V oblasti informatiky pôsobím už niekoľko rokov. V poslednej dobe sa primárne venujem programovaniu webových aplikácií, tvorbe e-shopov a spracovaniu rôznych on-line projektov. Programujem predovšetkým v jazyku PHP v spolupráci s databázou MySQL. V neposlednom rade pôsobím v oblasti geoinformatiky a to predovšetkým v tvorbe mapových výstupov, spracovaní GIS vrstiev a datasetov ale tiež v získavaní údajov z terénnych meraní. Pokiaľ by ste mali doplňujúce otázky k ponuke, alebo by ste mali záujem o niektorú konkrétnu službu, prípadne konzultáciu kedykoľvek ma kontaktujte.

PHP
MySQL
CSS
PhpMyAdmin
HTML
SSL
Javascript
WWW
Apache
Responsive Design
jQuery
Adobe Photoshop

Tvorba web stránok

Dnes už takmer nenájdete statické stránky, ktoré sa aktualizujú, či menia párkrát za rok. Dnešná doba kladie doraz predovšetkým na aktuálne informácie. Toto dvojnásobne platí na internete, kde je značná potreba mať novinky a aktuálne informácie. Ideálnym riešením je použitie redakčného systému, ktorý sprístupňuje aktualizáciu, zmenu a dopĺňanie obsahu aj bežným užívateľom bez znalosti programovania. Pri tvorbe dynamických web stránok používam vlastný redakčný systém Redcon.

Prečo práve tento systém a nie bežne a zadarmo dostupné redakčné systémy, ako Wordpress, Joomla, Drupal?

Používanie je jednoduché a prehľadné. So spomenutými systémami sa aj odborníci musia učiť pracovať niekoľko týždňov, či mesiacov. Naviac k základnému balíku je potrebné stiahnuť a nainštalovať rôzne moduly pre doplnkové funkcie, či už albumy, banerový systém, registrácia užívateľov, pričom napríklad modul e-shop je častokrát platená platforma. V neposlednom rade to je náročnosť doprogramovania špecifických funkcií na mieru, ktorá stojí nemalé peniaze.

Systém je prispôsobený jednoduchému používaniu, ktoré vyplynulo z jeho testovania desiatkami bežných užívateľov a laikov. Ak však máte špecifické požiadavky, je možné aplikáciu prispôsobiť presne na vami požadovanú mieru.

Redakčný systém obsahuje viaceré moduly (blog, albumy, užívatelia, e-shop, banery, novinky, obsah, maily, kalendár, mapový server a mnohé ďalšie).

Viac informácií

Mapa
Globe
Satellite
Esri
QGis
Drone
Python
Geomedia
GIS

GIS riešenia

GIS - geografické informačné systémy. Pojem s ktorým sa častejšie a častejsie stretávame každý deň. Pod týmto slovom si môžeme predstaviť rad najrôznejšich úloh, riešeni a realizácií.

Terénne mapovanie, získavanie dát z terénu:

Dáta patria k najdôležitejšej súčasti GIS. Pri ich získavaní je potrebné klásť veľký dôraz na kvalitu, kedže ďalšie výsledky sú priamo úmerné kvalite vstupov.

Vektorizácia a spracovanie údajov a podkladov:

Nemenej dôležitá časť - vektorizácia, teda prevod rastrovej, resp. digitálnej formy do vektorovej. (vektorizácia vrstevnicových podkladov, mapovanie biotopov, plôch, ciest ...)

Diaľkový prieskum zeme:

Spracovanie snímok z diaľkového prieskumu zeme (letecké scény, družicové scény) do požadovaného zobrazenia. Tvorba analytických indexov nad snímkami, štatistické vyhodnotenie a ekologické, environmentálne interpretácie z týchto snímok. Možnosť zabezpečenia zberu dát prostredníctvom leteckého snímkovania zvolenej lokality UAV technológiou (dron), vrátane všetkých požadovaných povolení.

Kartografické práce, mapová dokumentácia, mapy:

Vizuálny výstup GIS - mapy, plány, nákresy atď. priamo použitelné pre potreby dokumentácie, príloh, prezentácie ...

Tvorba, úprava, napĺňanie databáz:

Databáza ako základný pilier GIS musí mať správne navrhnutú štruktúru a musí spĺňať požiadavky použiteľnosti.

Analýzy a syntézy:

S údajmi sa v prostredí GIS môžu vykonávať najrôznejšie typy analýz, syntéz a ďalšich operácií (morfometrické analýzy, štatistické vyhodnotenie ...)

Tvorba 3D modelov:

Vizuálny výstup umožnujúci veľmi atraktívnu prezentáciu záujmovej lokality (3D modely území, vodných plôch, banských diel ...)

Doučovanie a ukážky práce v GIS softvéroch:

ArcGis, Surfer, Qgis, R2V. Od úplných začiatkov a teoretických informácií ku pokročilejším a komplexnejším GIS úlohám a riešeniam. Študijné materiály v elektronickom formáte, možnosť nahrávania videa so zvukom počas celého doučovania pre neskoršie zopakovanie a samoštúdium, možnosť on-line doučovania prostredníctvom technológií Remote Desktop, Skype...

A mnohé ďalšie...

Mapové výstupy pre potreby dokumentácie, príloh, pre záverečné práce (bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné).

Viac informácií

Mapa
HTML
Globe
PHP
MySQL
CSS
Satellite
Esri
QGis

Doučovanie

Ponúkam, prípadne viem zabezpečiť doučovanie z informatiky (základy Windows, Ms Office, databázy - MySQL, práca s internetom, programovane web stránok na platforme PHP, počítačová grafika, geografické informačné systémy (ArcGis, Geomedia, Idrisi, R2V), princípy diaľkového prieskumu zeme počítačový kurz na mieru a iné podľa dohody.

Súčasťou doučovania sú aj vzdelávacie dokumenty a manuály, ukážkové a ostatné podporné súbory. Doučovanie je momentálne možné v Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici a Nitre. Ostatné mestá sú po dohode. Taktiež je možné aj on-line doučovanie prostredníctvom technológie Remote Desktop, Skype.

Aktualizácia: V súčasnej dobe z kapacitných dôvodov doučovanie poskytujeme len ojedinele.