Daniel Kubinský | O mne

Daniel (hebr. mojim sudcom je Boh) je jeden z prorokov Starého zákona a zároveň hlavný predstaviteľ Knihy Daniel(ovej) (Knihy Nádeje) Starého zákona. Daniel bol židovský šľachtic a súčasníkom kráľa Nabuchodonozora. Roku 605 pred Kr. bol spolu so Židmi deportovaný do babylonského zajatia. Pôsobil na kráľovskom dvore a vykladal kráľovi sny. Hrdo hlásal Boha ako Pána histórie. Mal odvahu povedať: prenasledovatelia Židov a čoskoro príde váš trest. Bol odsúdený a zázračne zachránený. V ťažkej situácii dával nádej. Prebieha súboj medzi Bohom a zlom. Boh vyhrá a s ním vojdú jeho verní do slávy. Hovorí o svojich štyroch videniach o budúcnosti. Sú k nemu pripojené aj dodatky. Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Je vhodné najmä pre Rakov, Ryby a Panny, ale keďže je to dokonale vyvážené meno, je vhodné pre akékoľvek znamenie. Vhodnou farbou je fialová. Títo muži sa zdajú trochu leniví, ale v skutočnosti iba čakajú na chvíľu, kedy konať. A keď sa už do niečoho pustia, rýchlo dosiahnu vynikajúci úspech. Milujú dobrodružstvá, sú nezávislí, niekedy až namyslení. Sú to ľudia činu, ale vždy konajú premyslene. Od prírody sú málo ovplyvniteľní, citliví na dojmy, a aby sme ich udržali v medziach istej činnosti, aby sa z nej "nevyšmykli", treba mať nad nimi istú nadvládu, musia nás rešpektovať. Majú dosť vôle, keď sa im zachce, ale táto vôla je trochu vrtkavá a ľahko sa mení na zanovitosť. Sú pozoruhodne inteligentní, ich inteligencia je zároveň analytická aj syntetická, to znamená, že si všímajú podrobnosti istého úkonu a súčasne vidia jeho celý priebeh, čo je veľmi vzácne. Majú slušnú pamäť, ale skôr len citovú, pamätajú si to, čo ich ohromilo. Sú veľmi zvedaví a ochotní na všetky možné "srandy" a tak ich treba už od detstva viesť k opatrnosti a rozvahe.

Daniel Kubinský Daniel Kubinský Daniel Kubinský Daniel Kubinský Daniel Kubinský
UMB
FPV
SPU
UKF
CGI
KU
KU PF

Dosiahnuté vzdelanie

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta / Centrum celoživotného vzdelávania, Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, Evolúcia ekosystémov a ich ochrana - PhD.

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, Environmentálny manažment

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Fakulta prírodných vied, Ochrana a využívanie krajiny - RNDr.

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Certificate of sustainable development

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, Systémová ekológia - Mgr.

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, Systémová ekológia - Bc.

Stredná lesnícka škola v Banskej Štiavnici - maturita

Základná škola A. Sládkoviča, Banská Štiavnica

Zobraziť podrobnosti

Zamestnanie

Freelance v oblasti vývoja, programovania webu, web aplikácií

Freelance v oblasti geoinformatiky, diaľkového prieskumu zeme, GIS

O mne

Účasť na konferenciách, seminároch a školeniach

Seminár: Kde a ako čítať predpoveď počasia, SHMÚ 25.6.2024

GIS Day - prezentácia geoinformačných technológií v praxi - Discover the world throught GIS, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 14.11.2019

Workshop - Implementácia programovania v krajinárstve, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre 12, 13. 11.2019

Fórum Mladých Geoinformatikov 2019, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene 17. máj 2019

CORINE Land Cover 2018: metodika, spracovanie, výstupy, Slovenská agentúra životného prostredia 28.3.2019

Undergroundexpo 2 - baňa Starovšechsvätých v Hodruši Hámroch, 28.6.2019

GIS Day Nitra 2017 a Missing Maps mapathon na FZKI SPU v Nitre, 22.11.2017

Undergroundexpo - baňa Starovšechsvätých v Hodruši Hámroch, 20.10.2017

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2017, Štrbské Pleso, 16.-18. október 2017

Fórum mladých geoinformatikov 2017, 26. máj 2017, Technická univerzita vo Zvolene

Leica Tour Bratislava – 7.4.2017, Hotel Chopin***

IX. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine 23. marca 2017 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene

11. kartografický den Olomouc, 24. 2. 2017 v čase od 9.30 do 14.00 v Aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Konferencia Inspirujme se...udržitelností 14. a 15. 2. 2017, hotel Park Inn Praha

GIS Day 2016, 28.11.2016, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT easy to use, 14. - 15.11.2016, Crowne Plaza Bratislava

Stretnutie s prezidentom SR Andrejom Kiskom. Banská Bystrica, 5.5.2015. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Aula Rotunda

Prednáška: Peter Kažimír: Daňová politika, veľkosť štátu a rozpočtovanie (25. 2. 2015). EF UMB, Banská Bystrica)

Inovatívne techniky predaja - Martin Mažár. EF UMB. Banská Bystrica (19.11.2014)

Prednáška: Jozef Mihál: Zákonník práce, daň z príjmu a odvody (6. 11. 2014). EF UMB, Banská Bystrica)

Enviro-i-Fórum 2014, 24 - 25.6.2014, Technická univerzita vo Zvolene

Fórum mladých geoinformatikov 2014, 8. ročník, TUZVO, Zvolen (5. - 6. júna 2014)

Mapovanie v krajine UAV technológiou, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, 27.5.2014

Konference Venkovská krajina, 23. 5. 2014–25. 5. 2014, Hostětín

7. jarný limnologický seminár, Tajov, 24.4.2014

Bitcoin - How does it work?, 26.2.2014, Ekonomicka fakulta UMB

18th international scientific conference ENVIRO NITRA 2013, 18. – 20. september 2013, Mýto pod Ďumbierom

Marketingová konferencia "FRESH", 21.11.2013,Ekonomicka fakulta UMB

11. celoštátna vedecká konferencia: Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku, 8. – 9. november 2013, Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied UMB

SGS GIS ROADSHOW 2013, SGS Holding a.s., Donovaly – Hotel Galileo – 03.10.2013

International conference Organized on the Occasion of the 60th Anniversary of the establishment of the Institute of Hydrology, SAS: THE STATE-OF-THE-ART OF HYDROLOGICAL RESEARCH, Congress Centre of the Smolenice Castle, September 23. - 25. 2013

14th International scientific conference of PhD. students and young scientists and pedagogues, 25.9.2013, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra

Školenie ku GNSS roverom a totálnym staniciam, 16. 09. 2013, UMB Banská Bystrica. Lektor: Geoteam, spol. s r.o., Bratislava

Systém kontinuálneho vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny: Hotel Forton Stará Lesná 26. 10. 2011 – 28. 10. 2011, PKO Nitra 07. 11. 2011 – 09. 11. 2011

Seminár k databázam ScienceDirect a Scopus 6. novembra 2012: Vzdelávacie centrum Univerzity Mateja Bela,Banská Bystrica

Vedecký seminár: Příroda a kultura (Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 14.12.2011, Katedra životného prostredia, UMB, Banská Bystrica

Seminár Technické a písomné pamiatky UNESCO v banskoštiavnickom regióne – 3.jún 2011

Regionálna výchova v odraze geografickej edukácie, Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, 21.3.2013

All Ukrainian scientific and technical conference of young scientists and specialists: Actual problems of the society’s vital activity, Kremenchuk Mychailo Ostrogradskiy National University, Ukraine, 25 – 26.4.2013

GIS Esri konferencia 2012, 29. a 30. októbra 2012, Kongresové centrum hotela PATRIA**** na Štrbskom plese

Krajina – ekológia, využívanie a ochrana (súčasnosť a trendy vo výskume a monitoringu krajiny): Inštitút výskumu krajiny a regiónov, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica – 29. máj 2013

15th international conference Environment and Mineral Processing & Exhibition (VŠB – Technical University of Ostrava Czech Republic) – 8 – 10.6.2011

Fórum mladých geoinformatikov 2013 (Technická univerzita vo Zvolene)

GISáček 2013 (Institut geoinformatiky Hornicko–geologická fakulta VŠB – TUO)

GISáček 2012 (Institut geoinformatiky Hornicko–geologická fakulta VŠB – TUO)

GISáček 2011 (Institut geoinformatiky Hornicko–geologická fakulta VŠB – TUO)

Enviro–i–Fórum 2013 (Technická univerzita vo Zvolene)

Enviro–i–Fórum 2012 (Technická univerzita vo Zvolene)

Enviro–i–Fórum 2011 (Technická univerzita vo Zvolene)

Moje počítačové znalosti

HTML (Macromedia Dreamweaver, alebo starý dobrý Notepad, PSPad), PHP, MySQL, jQuery, počítačová grafika a video (Adobe Photoshop, Corel Draw, Flash, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, VirtualDub, Sony Vegas, Autodesk Stitcher), GIS softvér (Idrisi 32, Geomedia 5, Microstation, R2V, Grass, ArcGIS, ArcMap, Surfer, Voxler, AutoCAD, QGis), počítačové siete a servery (Apache, Apache Tomcat...), tvorba a vývoj web a on-line aplikácií, tvorba mobilných aplikácií pre smartfóny. V neposlednom rade je to veda a výskum, predovšetkým v oblasti environmentalistiky, diaľkový prieskum zeme, terénne práce a zber údajov modernými technológiami a následné digitálne spracovanie.

HTML

CSS

Jquery

PHP

Javascript

Bežná práca s PC

MS Office

MySQL

Dizajn a počítačová grafika

GIS

Záujmy a aktivity: Príroda a všetko čo s ňou súvisí - prírodné vedy (astronómia, meteorológia, mineralógia, ekológia...), počítače, internet, siete, počítačová grafika, tvorba web stránok (moja práca je zároveň aj môj koníček), kreslenie a maľba (teraz už menej), história - predovšetkým história Egypta (hieroglyfy, pyramídy, náboženstvo), hry, nenáročná turistika a objavovanie málo známych miest. V dávnej minulosti som sa venoval elektrotechnike a chemickým pokusom.

Členstvo v odborných organizáciách: Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Obľúbené hry: Half-Life, Counter Strike Source, Unreal Tournament 2004, Scarface - The World is Yours, Just Cause, Crash Bandicoot, všetko od Rockstar Games....

Obľúbená hudba: Je toho veľa tak napíšem len zopár interpretov: Zaz, Michal Jackson, David Guetta, Nelly Furtado, Black Eyed Peas, Rihanna, Christina Aguilera, Lara Fabian. Z domácej tvorby napr. Zuzana Smatanová, Desmod, Team, IMT SMILE, Karol Duchoň...

Šťastné čísla: 1, 7, 365

Znamenie: Kozorožec (22.12 - 19.1)

Banská Štiavnica a okolie
Miesto, kde často čerpám inšpiráciu pre svoju tvorbu

Banská Štiavnica a okolie