Synchronizácia užívateľov – e-shop a ekonomický systém Pohoda

V praxi sa často stretávam s prepojením účtovného a ekonomického systému Pohoda (Stormware) s e-shopom na úrovni skladových zásob - Prepojenie e-shopu s Pohodou.

Podobne takéto prepojenie môže fungovať aj pri užívateľoch a ich registráciách. Zoberme si modelový príklad: Na strane e-shopu existuje interná databáza registrovaných užívateľov. Údaje o užívateľoch sa zbierajú prostredníctvom registračného formulára, alebo cez proces objednávky, kde zákazníci vkladajú svoje údaje. Ak obchodník využíva účtovný systém Pohoda, tento systém obsahuje modul Adresár, kde je možné taktiež vytvoriť databázu užívateľov (obr. č. 1).

Synchronizácia užívateľov – e-shop a ekonomický systém Pohoda

Obrázok č. 1: Adresár v Pohode (osobné údaje sú na obrázku anonymizované)

Pri takejto schéme vznikajú dve nezávislé databázy užívateľov, ktoré nie sú vzájomne prepojené a nevedia o sebe. To môže časom spôsobiť viacero problémov, vznik duplicitných kont a v prípade viazanosti zliav pre konkrétneho zákazníka aj ich nemožnosť plnohodnotného uplatnenia. Toto je možné vyriešiť prepojením e-shopu s Pohodou a využitím modulu Adresár v softvérovom balíku Pohoda. Schéma procesu potom môže vyzerať nasledovne (obr. č. 2).

Synchronizácia užívateľov – e-shop a ekonomický systém Pohoda

Obrázok č. 2: Schéma prepojenia Pohoda a e-shop (https://www.stormware.sk)

Prepojenie s Pohodou

1 – centrálna databáza kontaktov je v systéme Pohoda, ktorý má v aktualizáciách od 25.5.2018 (kedy do platnosti vstúpila európska legislatíva a nariadenie GDPR) kompletné funkcionality pre správu a ochranu osobných údajov.
2 – každá registrácia na e-shope sa automaticky prostredníctvom komunikačného modulu prenesie okamžite aj do centrálnej databázy v Pohode. Overenie duplicitných registrácií môže bežať na strane e-shopu.
3 – pridanie nových kontaktov do Pohody sa prenesie komunikačným modulom na e-shop, pričom na strane e-shopu môže ísť v tomto procese o automatickú registráciu so všetkým, čo k tomu patrí (e-mailová notifikácia o automatickej registrácii, vytvorenie plnohodnotného konta na e-shope a využívanie ďalších výhod, ktoré sú určené pre registrovaných a prihlásených užívateľov). Obchodník môže pridávať nových zákazníkov napríklad osobným vybavením klienta priamo na pobočke, resp. v kamennej predajni.

Obidve databázy klientov (Pohoda a e-shop) sa môžu vzájomne zrkadliť. Tiež môže existovať iba jedna databáza klientov v Pohode, pričom cez túto databázu e-shop môže autorizovať a autentifikovať zákazníka a na jeho strane nemusí databáza zákazníkov vôbec existovať (ale takéto riešenie veľmi neodporúčam, hoci po technickej stránke je možné).

Vyššie spomenuté body tvoria modelovú / ukážkovú situáciu. Samozrejme je možné jednotlivé funkcionality ďalej prispôsobiť presne na mieru. Obrázok č. 3 zobrazuje schému komunikácie prostredníctvom konektora (komunikačný modul).

Synchronizácia užívateľov – e-shop a ekonomický systém Pohoda

Obrázok č. 3: Schéma komunikácie (https://www.stormware.sk)

 

Celý princíp tak, ako pri synchronizácii produktov (skladových zásob) funguje na báze XML. V tomto prípade ide o schému: podporované dokumenty pre import a export / zoznamové agendy – Adresy. Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti Stormware.

https://www.stormware.sk/pohoda/xml/dokladyexport/#Adresy

https://www.stormware.sk/pohoda/xml/dokladyimport/#Adresy

 

Komunikačný modul tvorí PHP skript, ktorý zabezpečuje prenos HTTP požiadaviek a obojstrannú komunikáciu. Tento modul je umiestnený na strane webhostingu, kde beží elektronický obchod a aplikáciou CRON môže byť v pravidelnom časovom intervale spúšťaný pre automatickú komunikáciu smerom Pohoda – e-shop. Je teda univerzálne použiteľný a schopný nasadenia do ktorejkoľvek bežnej prevádzky.

Viem poskytnúť konzultácie pri implementácii podobného riešenia pre existujúci elektronický obchod a pri nasadení komunikačného modulu do prevádzky. V prípade záujmu ma kontaktujte.

https://www.stormware.sk

Pridať komentár k článku