Prevod exportu z Pohody do Omegy

V minulosti som pridával článok o implementácii exportu pre ekonomický a účtovný softvér Omega od spoločnosti Kros - PHP implementácia exportu pre OMEGU. V praxi sa často stáva, že prevádzka e-shopu využíva pre svoju potrebu (napríklad sklad, príjem objednávok) účtovný program A. Ale firma, ktorá zabezpečuje komplexné účtovníctvo používa program B.

Všetky ekonomické programy samozrejme podporujú export aj import prostredníctvom štruktúrovaných súborov vo formáte napríklad XML, CSV, TXT… Má to však malý háčik. Z pochopiteľných dôvodov v účtovnom programe A nenájdete export pre účtovný program B a na prevod je potrebné mať komunikačný mostík, resp. službu, ktorá zabezpečí konverziu údajov a kompatibilitu.

Žiaľ aj v dnešnej dobe to mnohé drobné firmy, ktoré sa venujú účtovníctvu robia manuálne z dôvodu vysokých vstupných nákladov, alebo na prvý pohľad komplikovanosti takéhoto prevodu formátov a štruktúry údajov. Oficiálni vývojári ekonomických softvérov sú v tejto oblasti taktiež do istej miery zdržanliví. Aj keď je možno lepšie, ak je všetko zabezpečené v jednom ekonomickom programe, na druhej strane prečo prijať obmedzenie ak malá firma pracuje v inom systéme, ako klient so svojim zabehnutým biznisom presne prispôsobený jeho špecifickým požiadavkám.

Tento problém je možné vyriešiť pomerne jednoducho a efektívne. Nedávno som riešil podobný dopyt, kde ma oslovila malá rodinná firma, ktorá celú ekonomickú agendu rieši v Omege. Klient však prevádzkoval e-shop a podklady pre účtovníctvo poskytoval ako XML export z Pohody. Zamestnanci firmy údaje prepisovali manuálne.

 

Prevodný mostík, alebo konvertor exportu a importu

Celá aplikácia je naprogramovaná v jazyku PHP a podporné údaje ukladá do MySQL databázy, čiže ide o riešenie, ktoré je univerzálne použiteľné kdekoľvek. Aplikácia na prevod formátov je nainštalovaná na bežnom webhostingu a celý proces prevodu formátov funguje ako služba dostupná cez web prehliadač. Účtovníčka dostane export z jedného účtovného programu, ktorý nahrá na web prostredníctvom jednoduchého formulára. Po nahratí ho systém automaticky spracuje, modifikuje a poskytne možnosť stiahnutia už zmeneného súboru, ktorý sa dá okamžite importovať pre druhý účtovný program. Celá operácia trvá niekoľko sekúnd a odpadá množstvo manuálnej práce a úplne sa eliminuje vznik chýb vplyvom chybného zadania údajov pri manuálnom prepise.

Prevod exportu z Pohody do Omegy

Konvertor exportu a importu – schéma

Aj keď mám skúsenosť s prevodom medzi Omegou a Pohodou, princíp je však prakticky rovnaký a stačí len mierne prispôsobiť aplikáciu a tento spôsob môže fungovať medzi akýmkoľvek programom pre účtovníctvo.

 

Výhody riešenia

Šetrenie času
Eliminácia chybných vstupných údajov pri manuálnom prepise
Finančne efektívne riešenie v porovnaní s oficiálnou ponukou napr. od Pohody, Omegy a iných vývojárov
Dostupné cez web prehliadač, nie je potrebné nič inštalovať
Možnosť prevádzkovať ako službu dostupnú cez internet bez potreby vlastného webhostingu
Možnosť mať tento systém na vlastnej doméne
Bez pravidelných poplatkov, či iných obmedzení

 

Prevod exportu z Pohody do Omegy

Ukážka on-line aplikácie pre zmenu exportu z Pohody na podporovaný import do Omegy.

 

Pokiaľ máte podobný problém v tomto smere, ozvite sa mi a môžeme sa pokúsiť nájsť riešenie.

Pridať komentár k článku