Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

Zadanie: Nájdite oblasť, kde bude postavený vinohrad a vypočítajte jeho plochu

Podmienky:

1) J orientácia (135°- 225°)
2) sklon 5°- 19°
3) viac ako 50 m od cesty
4) viac ako 100 m od vodného toku i vodnej plochy
5) viac ako 500 m od sídel

Vypracovanie úlohy:

1: File / Data Paths / Open project - otvoríme nový projekt
2: Analysis / Context Operators / SURFACE – generujeme sklony a orientácie

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

3: Analysis / Database Query / RECLASS – reklasifikujeme sklony a orientácie podľa zadania

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

4: Analysis / Database Query / RECLASS

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

5: Ak ešte nemáme naimportované potrebné súbory, tak postupujeme nasledovne: File / Import / Desktop Publishing Formats / DXFIDRIS

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

6: Takto si postupne naimportujeme aj vodné toky, vodné plochy, sídla
7: Reformat / Raster/Vector Conversion / LINERAS (zmena súboru cesty z vektora na raster – buffer je možné robiť len z rastra)

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

8: Takto si na raster zmeníme postupne aj: vodne toky – LINERAS

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

vodne plochy - POLYRAS

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

sídla – POLYRAS

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

9: Analysis / Distance Operators / BUFFER (viac o funkcii BUFFER na Buffer v prostredí Idrisi 32)

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

10: Analysis / Distance Operators / BUFFER

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

11: Analysis / Distance Operators / BUFFER

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

12: Analysis / Distance Operators / BUFFER

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

13: Analysis / Mathematical Operators / kniznica/blog/ Calculator (viac o funkcii kniznica/blog/ Calculator na Rastrová kalkulačka - Idrisi 32)

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

14: rastrová kalkulačka: [sklon_new_ok]*[orientacia_new_ok]*[cesty50]*[toky100]*[plochy100]*[sidla500] – potvrdíme tlačidlom Process – Expression

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

15: Analysis / Database Query / AREA – vypočítame plochy vinohradu

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

Týmto generujeme veľkosť plochy hľadaného vinohradu

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

16: Zobrazíme DEM: Display / Display Launcher

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

17: Reformat / Raster/Vector Conversion / POLYVEC

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

18: Display / Symbol Workshope / File / New – vytvoríme farebnú paletu pre zvýraznenie vyselektovaných plôch

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

Pri nule použijeme Clear

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

Pri 1 volíme Solid a vyberieme ľubovoľnú farbu

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

19: Zavrieme okno "vinohrad_vector" a kliknem na okno dem - Add Layer

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

20: Map Properties / North arrow – doplnenie severky

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

21: Map Properties / Scale Bar – doplnenie mierky

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

22: Map Properties / Titles – zmena nadpisu mapovej kompozície

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

23: Layer Properties / View Metadata – prispôsobenie legendy podľa požiadaviek

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

24: nakoniec vymažeme cez Remove Layer "vinohrad_vector" a dáme odznova cez Add Layer / Vector Layer / "vinohrad_vector" a nastavíme sekciu Map Properties podľa obrázka

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

Výsledná mapa môže vyzerať napríklad takto:

Hľadanie vhodnej oblasti - Idrisi 32

Pridať komentár k článku