Buffer v prostredí Idrisi 32

Funkcia buffer slúži k vymedzeniu istého priestoru okolo určeného prvku. Využíva sa napr. pri určovaní vhodných miest na výstavbu. Napríklad potrebujeme nájsť územie, ktoré je ďalej ako 500 m od cestnej siete. Postup bude nasledovný:

1 - naimportujeme vektorovú vrstvu ciest.

2 – konvertujeme vektorovú vrstvu na rastrovú funkciou Reformat - Raster / Vector Conversion – LINERAS (buffer je možné počítať z rastrového vstupu)

3 – Výpočet buffera: Funkcia Analysis – Distance Operators – BUFFER. V dialógovom okne je potrebné vyplniť niekoľko polí. Pole Feature image je raster, na ktorom bude počítaný buffer, pole Buffer width (in reference units) bude obsahovať hodnotu veľkosti buffera – v tomto prípade 500. Pole Value for target area in output image vyjadruje to, či do bufferovej zóny bude zarátaný aj samotný zdroj počítaného buffera – v tomto prípade cesty. Nadobúda dve hodnoty 0 pre nie a 1 pre áno. 0 znamená, že samotná cesta sa do vhodného územia neráta. Využíva sa to napr. pri bufferovaní riek, kde na samotnej rieke technicky nie je možná výstavba. Druhé pole Value for buffer zone in output image znamená územie samotného bufferu. V prípade keď hľadáme územie nad 500 m od ciest hodnota bude 0, ak by sme hľadali územie do 500 od ciest, hodnota bude 1. Posledné pole Value for non – buffer zone in output image vyjadruje územie ležiace mimo buffera, tj. ďalej ako 500 m v tomto prípade. A opäť, ak by sme hľadali územie ležiace vo vzdialenosti nad 500 m od ciest hodnota bude 1, ak by to bolo naopak a hľadáme územie ležiace do 500 m od ciest, hodnota je 0. Výstup – Output image je ľubovoľný názov bufferu. Výstup môže vyzerať nasledovne ako na obr. 4.

idrisibuffer
Obrázok č. 1

idrisibuffer
Obrázok č. 2

idrisibuffer
Obrázok č. 3

idrisibuffer
Obrázok č. 4

Pridať komentár k článku