Redakčný systém na web s podporou umelej inteligencie

Umelá inteligencia sa v súčasnosti dostáva vo svojich rôznych podobách do množstva informačných systémov. Zaujímavá oblasť jej využitia je tvorba a úprava existujúceho obsahu predovšetkým na internete v blogoch, e-shopoch a iných typoch webov. Jej konkrétne využitie popíšem na praktickej ukážke vlastného CMS Redcon https://www.dkubinsky.sk/clanok/redakcny-system-redcon, ktorý obsahuje už aj podporu AI – OpenAI ChatGPT a DALL-E. Aj keď je možná integrácia aj inej umelej inteligencie, napríklad Geminy od Google, práve s OpenAI mám dobré skúsenosti a preto je aj v tomto CMS integrovaná. Samotné zapnutie v CMS Redcon je veľmi jednoduché. Stačí vložiť API kľúč a to je celé.

CMS - textový editor s podporou AI

Viac informácií o tejto technológii som písal v článku https://www.dkubinsky.sk/clanok/tinymce-integracia-umelej-inteligencie

Každý, kto sa stretol so správou textového obsahu na webe určite vie, že takmer všetky systémy podporujú tzv. WYSIWYG systém. Je to v princípe textový editor, ktorý sa podobá na známe rozhranie Word. V ňom užívateľ môže písať text, upravovať a formátovať ho. Práve tu vzniká priestor pre podporu AI pomocou ktorej dokážete jednoducho pracovať s textom:

 • Text skrátiť, alebo rozšíriť
 • Zmeniť tón textu na priateľský, obchodný, profesionálny, marketingový, nahnevaný...
 • Preložiť do ľubovoľného jazyka
 • Opraviť gramatické chyby
 • Preformulovať text
 • Vytvoriť úplne nový text zadaním len pár kľúčových slov
 • Prípadne akákoľvek iná úprava textu pomocou vlastného príkazu – PROMPT

Praktické využitie

Pri písaní blogov a úprave obsahovej časti webu. AI dokáže na základe popisu témy na jednu vetu rozpísať celý príspevok. Je možné vygenerovať aj rozsahom veľmi dlhý text článku na konkrétnu tému, bez limitov na počet znakov. Je však potrebné zvoliť správny postup pri vytváraní takéhoto textu. Vopred vytvoríme obsah na základe názvu / témy článku a potom generovaním rozsiahlejšieho textu k týmto jednotlivým položkám vytvoríme celý dlhý článok. Akákoľvek úprava textov prebieha priamo v rozhraní pre editáciu obsahu na vašom webe. Nie je potrebné žiadne texty kopírovať z niekade, riešiť formátovanie atď... Všetko prebieha na jednom mieste.

CMS - generátor obrázkov s podporou AI

Viac informácií o tejto technológii som písal v článku https://www.dkubinsky.sk/clanok/tinymce-integracia-umelej-inteligencie-pre-generovanie-obrazkov

Pomocou WYSIWYG textového editora, ktorý som spomenul vyššie môžem do textu vkladať aj obrázky. Bez podpory AI ich však musím prácne niekde vyhľadať, uložiť do knižnice súborov a následne vložiť do textu. S podporou AI iba umiestnim kurzor na požadované miesto a textovým popisom (PROMPT) mi systém vygeneruje obrázok priamo do obsahovej časti.

Praktické využitie

Pri písaní blogov a úprave obsahu nemusím strácať čas vyhľadávaním a sťahovaním obrázkov do zariadenia a opätovným nahrávaním na vlastný server a umiestňovaním do tela článku. Nemusím riešiť ani ich licenčné pravidlá. AI poskytuje perfektné obrazové výstupy z ktorých si zároveň budujeme svoju vlastnú knižnicu.


 

Ukážka práce v textovom editore

 

CMS - asistent / chatbot

Taktiež detailnejšie som túto technológiu opísal v článku https://www.dkubinsky.sk/clanok/umela-inteligencia-vlastny-chatbot

Naprogramovať vlastného chatbota, ktorý s užívateľom komunikuje na základe vstupných otázok nie je až také zložité. Pokiaľ však má čerpať konkrétne údaje z vlastných databáz, je potrebné mať prepracovaný mechanizmus na ich ukladanie a následné vhodné použitie.

Praktické využitie

Pokiaľ máme redakčný systém s podporou AI a modulom napríklad e-shop, tak sú niektoré produktové informácie ako názov, popis, text indexované a pri komunikácii ich chatbot vie automaticky rozoznať a použiť v odpovedi. Pokiaľ by sme sa spoľahli len na všeobecný jazykový model, mnohé informácie o našich produktoch, ktoré sa naviac pravidelne môžu meniť by AI nemala z kade vedieť.

 

AI asistent pre podporu marketingu

Pokiaľ prevádzkujeme e-shop s blogom, je to ideálna kombinácia pre využitie AI asistenta. Obsahuje preddefinované šablóny pomocou ktorých získame požadovaný obsah na základe výberu šablóny / modelu pre marketing a výberu produktu z katalógu produktov, ktoré už v e-shope máme.

Medzi známe modely, ktoré AI asistent obsahuje patria:

 • AIDA - Marketingový model používa Pozornosť (Attention), Záujem (Interest), Túžba (Desire) a Akcia (Action) pre predaj Vášho produktu
 • BAB - Marketingový model používa Before, After, Bridge na vytvorenie textu pre predaj Vášho produktu
 • PAS - Marketingový model používa Problem, Agitate and Solution na vytvorenie textu pre predaj Vášho produktu
 • FAB - Marketingový model používa Features, Advantages, Benefits na vytvorenie textu pre predaj Vášho produktu
 • Modely pre vytvorenie marketingového textu na štýl známych soviálnych sietí ako Facebook, Instagram, TikTok, Youtube

Redakčný systém na web s podporou umelej inteligencie

 

CMS - rýchly obsah na základe zadaných vstupov

Umelú inteligenciu môžeme využiť pri tvorbe akéhokoľvek obsahu, ktorý nemusí byť súčasťou väčšieho uceleného textového bloku, ako je to opisované vyššie.

Predstavte si pridávanie produktov do e-shopu. Zadáte iba názov produktu a pár kľúčových slov a jedným kliknutím nám AI doplní titulok, popis produktu, text a SEO údaje ako titulok, popis...

Mnoho obchodníkov pri pridávaní produktov má k dispozícii názov produktu a detailný text a krátky popis si musia po prečítaní celého textu vymyslieť. To zaberie veľa času. AI nám výsledok vráti za sekundu.

Alebo vytvárate v e-shope kupón pre zľavu a nechce sa vám písať mail, ktorý pošlete zákazníkovi? S podporou AI v redakčnom systéme stačí zadať kód kupónu, výšku zľavy. Systém si načíta dáta o zákazníkovi a pomocou AI vytvorí celé telo e-mailu, ktorý stačí len odoslať, alebo maximálne jemne upraviť, aby splnil všetky naše predstavy.

Alebo píšem blog, zadám iba nadpis a umelá inteligencia mi sama jedným kliknutím doplní celé telo článku. Stredne dlhý blog teda dokážem napísať za menej ako minútu.

Ak sa obchodník rozhodne pre predaj do zahraničia a má naplnenú databázu údajov o produktoch, nie je nič jednoduchšie, ako pomocou AI preložiť celý text a vyhnúť sa kopírovaniu obsahu do prekladača, jeho prípadnou úpravou a opätovným vkladaním späť.

 

Môže za mňa umelá inteligencia pracovať úplne autonómne?

Často sa stretávam s otázkou, či dokáže AI fungovať úplne autonómne. To znamená, že vyššie spomenuté funkcie sú skvelé, ale vždy vyžadujú istý vstup od užívateľa. Napríklad pri písaní blogu. Musím zadať aspoň titulok článku, kliknúť na tlačidlo pre vytvorenie obsahu (kde mi AI vytvorí celý text) a následne to ako nový blog uložiť. Sú však situácie, kde je potrebné produkovať neustále nový a nový obsah.

Odpoveď je áno, je to možné. Zatiaľ čo administrátor leží počas dovolenky na pláži systém môže za neho vytvárať obsah a automaticky ho zverejňovať. Samozrejme je nutné aspoň zadefinovať tematickú oblasť o ktorej budú články pribúdať – prvotné informácie. Napríklad cestovanie, alebo prírodné javy. O všetko ostatné sa postará redakčný systém, ktorý v stanovenom intervale bude komunikovať s umelou inteligenciou a jej výstupy (textové, ale aj obrazové) bude zverejňovať ako novinky.

Alebo si predstavte situáciu, že umelá inteligencia obsah za vás nielen vytvorí, publikuje ju na váš web, ale zároveň vytvorí aj text pre Facebook, či Instagram (alebo akúkoľvek inú platformu, ktorá podporuje API) a zverejní ho priamo na sociálnu sieť. A to všetko celkom autonómne. Bez jediného kliknutia. Áno, redakčný systém s podporou AI umožňuje aj toto.

Redakčný systém na web s podporou umelej inteligencie

Ukážka toho, ako by to nemalo v praxi vyzerať.
Umelá inteligencia nech je v práci a na pláži s drinkom budeme radšej ležať my.

 

Hlavné výhody podpory umelej inteligencie vo vlastnom CMS

 • Šetríme čas (desiatky hodín mesačne) a optimalizujeme / zefektívňujeme prácu. Ušetrený čas môžeme využiť pre rozvoj toho, v čom podnikáme. AI pracuje 24 hodín denne 7 dni v týždni.
 • Integrácia modernej technológie, ktorá sa bude naďalej zdokonaľovať a vylepšovať a teda výstupy z nej budú ešte presnejšie a kvalitnejšie. Ai bola vyškolená od najlepších copywriterov sveta.
 • Ak vám dochádzajú nápady a nemáte inšpiráciu, táto technológia vám jednoznačne pomôže. Už nikdy nebudete mať problém vytvoriť požadovaný obsah.
 • Možnosť rozšírenia na generovanie obsahu do akejkoľvek súčasti redakčného systému, nielen v oblasti blogu a e-shopu.

Redakčný systém na web s podporou umelej inteligencie

 

Pár nevýhod

Aby tento článok bol čo najviac objektívny, je potrebné okrem množstva značných výhod spomenúť aj niekoľko nevýhod.

 • Niekedy aj tak prepracovaná technológia ako umelá inteligencia dokáže vytvoriť nie celkom zmysluplný obsah, prípadne daný obsah bude obsahovať chyby a nepresnosti. Postupne, ako sa zlepšujú jazykové modely sa však toto postupne minimalizuje.
 • Nie je to zadarmo. Pre niektorých užívateľov to bude nevýhoda. Sú momenty, keď je niekto ochotný obetovať možno viac času nad vytváraním obsahu, ale nestojí ho to žiadne peniaze. My ostatní ale vieme, že práve čas sú peniaze.
 • Obrazové výstupy nie sú vždy presne také, aké chceme. Často to je ale z dôvodu nedostatočného popisu.
 • Pri chatbote je to limit na množstvo tokenov, ktoré model dokáže odoslať / prijať. Teda veľmi dlhé konverzácie môžu skončiť chybovou hláškou.
 • Ak vytváram obsah týmto spôsobom, je dobré naučiť sa základné príkazy pre AI. Na internete je viacero knižníc, ktoré si vieme pozrieť pri vyhľadávaní slov Prompts Library.
 • Nevýhodou je aj absencia ľudského vstupu do procesov tvorby obsahu a ponechanie všetkého, alebo aspoň množstva vecí len na AI.

Redakčný systém na web s podporou umelej inteligencie

Či sa nám to páči, alebo nie, AI je budúcnosť.
Pokiaľ nechcete ostať 100 rokov za opicami, je potrebné sa s touto technológiou naučiť pracovať a využiť ju vo svoj prospech.

 

Redakčný systém na web s podporou umelej inteligencie

Ukážka AI technológie v redakčnom systéme (1)

Redakčný systém na web s podporou umelej inteligencie

Ukážka AI technológie v redakčnom systéme (2)

Ak máte záujem o vlastný web, e-shop, alebo inú web aplikáciu v ktorej chcete mať podporu AI pri správe jej obsahu, kontaktujte ma.

Pridať komentár k článku