Hyperlapse - časozberné video v pohybe

V článku Timelapse - časozberné video som sa venoval foteniu technikou timelapse, ktorá je v súčasnej dobe veľmi populárna a rozšírená. Tam, kde ani zďaleka nestačí len obyčajná fotografia a dokonca už ani timelapse, nastupuje hyperlapse. V princípe hyperlapse vychádza z timelapse techniky fotografovania a rozširuje statické zábery o pohyb kamery priestorom.

Pri obyčajnom časozbere (timelapse) je zariadenie umiestnené na jednom bode a sníma série fotiek v určitom časovom intervale. Mierny pohyb je možné softvérovo simulovať, ale len v obmedzenej miere.
Pri hyperlapse je zariadenie presúvané po vopred určenej dráhe a sníma série fotiek v určitom časovom intervale. Samotný post-procesing je však oveľa náročnejší, než spracovanie klasického timelapse videa. Nižšie zhrniem svoje skúsenosti z hyperlapse fotografovaním.

Fotenie hyperlapse technikou

Keďže som zástanca nízkonákladovosti, nekupoval som žiadne drahé a špeciálne pomôcky, dokonca ani statív. Ten som si pre pohodlné fotenie hyperlapse v domácich podmienkach vyrobil sám. Jediné, čo k tomu bolo potrebné je drevená tyč dlhá cca 170 cm, malé pravítko, niekoľko skrutiek, sťahovacích pások a lepiaca páska. Nižšie priložené obrázky dokumentuje kompletný záber na pomôcku. V jej spodnej časti vidíme umiestnené malé pravítko. To zabezpečuje plynulý krok a posúvanie pomôcky v teréne. Vrchná strana obsahuje úchyt na pripevnenie fotoaparátu. Takto pripravená pomôcka je oveľa rýchlejšie a jednoduchšie posúvateľná, než klasický tripod a navyše pri dlhom fotografovaní jednej súvislej sekvencie slúži aj ako pevná opierka (niekedy hovoríme o súvislom fotografovaní cez 2 hodiny). Ako fotoaparát môžeme použiť smartfón (existujú viaceré aplikácie na intervalové fotografovanie). Ja som použil kompakt značky Canon s vlastným upraveným softvérom pre intervalové fotenie CHDK, pretože tento typ foťákov bez úpravy integrovaného softvéru intervalové fotenie neposkytuje.

Hyperlapse - časozberné video v pohybe

Celý princíp tejto techniky spočíva v tom, že na vyššie opísanej pomôcke je pripevnený fotoaparát. Tomu nastavíme intervalové fotenie, napríklad snímka každých 15 sekúnd. Vopred si určíme trasu, po ktorej s pomôckou a pripevnením foťákom prejdeme.

Pri určení trasy musíme zohľadniť cestnú premávku, chodcov, tiene, meniace sa svetelné pomery a všetky ďalšie aspekty, ktoré nám môžu sekvenciu v jej priebehu prerušiť. Ak si teda trasu stanovíme, spustením fotografovania môžeme začať. Fotoaparát spraví prvú fotku a ostáva 15 sekúnd na zmenu polohy = posun o zvolený krok. Celú pomôcku presunieme o napríklad 10 cm dopredu (na pomerne presné dodržanie jednotnej vzdialenosti krokov slúži práve to malé pravítko v spodnej časti) a počkáme na ďalšiu fotografiu. Po odfotení druhej opäť presunieme pomôcku a spravíme ďalšiu fotku, potom opäť presunieme a počkáme na fotku a takto ďalej, pokiaľ uznáme za vhodné. Ako pri timelapse, aj tu platí, že cca 25 fotiek bude vo videu tvoriť jednu sekundu.

O čo menšiu vzdialenosť zvolíme pri posune statívu a dlhšiu pri intervale fotenia, tým bude video obsahovať pomalší pohyb, ale okolie sa bude výrazne rýchlo meniť. A naopak. Ak zvolíme väčší krok posunu a kratší interval fotenia, výsledné video bude pomerne dynamické, ale zmeny v okolí nebudú také výrazné. Jednotlivé vzdialenosti krokov a interval fotenia volíme podľa toho, čo fotografujeme. Pri západe slnka volíme malý interval fotenia (fotka každých 20 - 30 sekúnd). Pri rušnej doprave naopak, vysoký interval (fotka každých 5 - 7 sekúnd). Interval menší, ako 3 sekundy je z hľadiska presunu pomôcky na ďalšiu pozíciu nevhodný.

Aj napriek tomu, že výsledné fotografie a video z nich pripravené budú roztrasené a nikdy sa nám nepodarí nafotiť plynulý pohyb, vždy sa snažíme o čo najplynulejší pohyb kamery už v teréne. Je vhodné zamerať sa na zvolený cieľ – napríklad budova v pozadí a snažiť sa, aby pri ďalšom a ďalšom zábere bola približne v tej istej polohe na obrazovke zariadenia.

Okrem toho odporúčam dodržať všetky pravidlá, ktoré som opísal v článku Timelapse - časozberné video.

Stabilizácia obrazu

Ako som spomínal, aj napriek veľkej snahe o pekný, neroztrasený obraz s pohybom priestorom ho nikdy nedosiahneme. Našťastie existuje dostatok softvérových nástrojov na stabilizáciu obrazu. Aj platené, aj voľne dostupné, napríklad:

Adobe After Effects – platený nástroj
VirtualDub s modulom Deshaker – voľne dostupný nástroj
Hyperlapse – platený nástroj
Youtube Stabilizer – voľne dostupný nástroj
Microsoft Hyperlapse – platený nástroj
Existujú aj mnohé aplikácie pre smartfóny (stačí vyhľadať hyperlapse google play)

Niekedy želaný výsledok dostaneme až kombináciou dvoch, či troch nástrojov. Každý je iný, každý poskytuje rôzne nastavenia a parametre a nie je možné jednoznačne paušalizovať, ktorý je najlepší. Každý môže byť dobrý pri konkrétnom projekte. Nižšie je ukážka zdrojových fotografií v adresári a videa, pripraveného z originálnych zdrojových fotiek z SD karty kamery, bez stabilizácie obrazu.

Hyperlapse - časozberné video v pohybe

Nižšie je ukážka toho istého videa po stabilizácii obrazu kombináciou Adobe After Effects a Virtual Dub. Rozdiel je značný.

Prvé video je roztrasené, chaotické a neatraktívne. Pôsobí amatérsky. Druhé video je naopak plynulé, atraktívne a pôsobí profesionálnym dojmom. Samozrejme, ako bolo spomenuté pri úprave zdrojových fotografií v článku Timelapse - časozberné video, aj tu je možné fotografie hromadne upraviť (jas, kontrast, farebnosť) a následne upravené stabilizovať. Keďže pri stabilizácii videa dochádza aj k orezaniu okrajov, odporúčam video spracovať z neorezaných fotiek (napríklad pomer 4:3 s rozmerom 4000*3000 px) a dodatočne stabilizované video orezať na požadované rozmery a pomer strán (napríklad 16:9 s rozmerom 1900*1080 px).

Takýmto spôsobom je možné pripraviť viacero sekvencií a rôznych pohľadov, ktoré je možné ďalej spojiť do jedného väčšieho projektu, kde v kombinácii timelapse a hyperlapse získame celkom zaujímavú nadstavbu bežného fotografovania. Techniku hyperlapse je možne nasadiť aj v prípade auta, kde kamera je umiestnená v popredí a pohyb statívu je zabezpečený jazdou. Toto sa potom nazýva carlapse. Pri pomalej jazde je možné fotografovanie pravidelným snímaním v krátkom intervale (1, 2, 3 sekundy). Pri rýchlejšej jazde je možné použiť namiesto fotografií video a to dodatočne stabilizovať.

Ak spojíme dokopy viacej sekvencií, pridáme nejakú zaujímavú hudbu, zvukové a obrazové efekty, môžeme získať pomerne pekné videá napríklad na prezentáciu regiónu bez väčších finančných nákladov. Jediná výrazná investícia bude v tomto prípade čas na prácu v teréne a následný post-processing.

Ukážka hyperlapse

177 fotografií, interval 10 sekúnd, krok pohybu 10 cm, celková doba fotografovania 30 minút

170 fotografií, interval 17 sekúnd, krok pohybu 7 cm, celková doba fotografovania 50 minút

250 fotografií, interval 20 sekúnd, krok pohybu 10 cm, celková doba fotografovania 1 hodina a 25 minút

Ukážka kompletných videí spracovaných technikou timelapse a hyperlapse

Fotenie technikou timelapse a hyperlapse je iba zábava na voľný čas, no napriek tomu sa niekedy podaria celkom pekné zábery a po ich spojení vzniknú pekné krátke filmy

Banská Štiavnica: A fast moving short film

Banská Štiavnica timelapse/hyperlapse

Aké sú vaše skúsenosti s fotením touto technikou? Prípadne sa podeľte o skúsenosti, vyrobené pomôcky a zaujímavé videá v diskusii nižšie

Pridať komentár k článku

Peter Naďo: Zdravím, pekne máte spravené tie hyperlapse videá. Chcel by som sa spýtať, neviete mi poradiť niaky program pre windows kde by sa dali spraviť hyperlapse z klasicky natočených videjok ? Viete, točím si RC expedičky a niektoré majú aj 4-5 hodín, dokopy som natočil cez 70 hodín už ! A chcel by som z toho všetkého spraviť jedno gigantické hyperlapse videjko... Našiel som od Microsoftu Hyperlapse Pro, ale !!! Je síce rýchly a jednoduchý - ALE dáva tam WATERMARK ktorý to zabije komplet celý výsledok :((( a NEPODPORUJE .MKV súbory a to je práve výsledný formát všetkých mojich videí, pretože ich spájam cez MKVmerge čo je najjednoduchšie a najrýchlejšie bez nutnosti konverzie ďalšej... Za prípadnú akúkoľvek odpoveď ďakujem...Peter z Opatovej