Cover photo
Daniel Kubinský
Blog prešiel na responzívny dizajn. V prípade zlého zobrazovania na akomkoľvek zariadení ma prosím kontaktujte :)

5. 10. 2014, 20:16:48

meniny Dnes je: 10.12.2018, meniny má: Radúz

GIS riešenia

GIS ponuka
GIS - geografické informačné systémy. Pojem s ktorým sa častejšie a častejsie stretávame každý deň. Pod týmto slovom si môžeme predstaviť rad najrôznejšich úloh, riešeni a realizácií.

Terénne mapovanie, získavanie dát z terénu:

Dáta patria k najdôležitejšej súčasti GIS. Pri ich získavaní je potrebné klásť veľký dôraz na kvalitu, kedže ďalšie výsledky sú priamo úmerné kvalite vstupov.

Vektorizácia a spracovanie údajov a podkladov:

Nemenej dôležitá časť - vektorizácia, teda prevod rastrovej, resp. digitálnej formy do vektorovej. (vektorizácia vrstevnicových podkladov, mapovanie biotopov, plôch, ciest ...)

Kartografické práce, mapová dokumentácia, mapy:

Vizuálny výstup GIS - mapy, plány, nákresy atď. priamo použitelné pre potreby dokumentácie, príloh, prezentácie ...

Tvorba, úprava, napĺňanie databáz:

Databáza ako základný pilier GIS musí mať správne navrhnutú štruktúru a musí spĺňať požiadavky použiteľnosti.

Analýzy a syntézy:

S údajmi sa v prostredí GIS môžu vykonávať najrôznejšie typy analýz, syntéz a ďalšich operácií (morfometrické analýzy, štatistické vyhodnotenie ...)

Tvorba 3D modelov:

Vizuálny výstup umožnujúci veľmi atraktívnu prezentáciu záujmovej lokality (3D modely území, vodných plôch, banských diel ...)

Doučovanie a ukážky práce v GIS softvéroch:

ArcGis, Surfer, Qgis, R2V. Od úplných začiatkov a teoretických informácií ku pokročilejším a komplexnejším GIS úlohám a riešeniam. Študijné materiály v elektronickom formáte, možnosť nahrávania videa so zvukom počas celého doučovania pre neskoršie zopakovanie a samoštúdium, možnosť on-line doučovania prostredníctvom technológií Remote Desktop, Skype...

A mnohé ďalšie...

Mapové výstupy pre potreby dokumentácie, príloh, pre záverečné práce (bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné).

Pozrieť ukážky realizovaných mapových diel

tvorba máp

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Crash Test Dummies - Mmm Mmm Mmm Mmm

Kontakt
|
Vyhľadávanie
|
HTML5
|
CSS

webmaster: posta@dkubinsky.sk

štatistiky prístupov

Tvorba web stránok

Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho - postavené na vlastnom redakčnom systéme.

Web stránky a E-shopy efektívne, funkčne, jednoducho...

Návrat hore