Zobrazenie vlastnej mapy v Google Maps

Google mapy sú v súčasnej dobe na rôznych webových projektoch veľmi rozšírené. Poskytujú pravidelne aktualizované mapové informácie, ktoré je využívať aj prostredníctvom API rozhrania vo vlastných projektoch. Toto rozhranie poskytuje niekoľko základných typov máp:

ROADMAP
SATELLITE
HYBRID
TERRAIN

Pri využívaní Google máp vo svojich webových projektoch môže prísť požiadavka zobrazenia vlastnej rastrovej mapy ako novej samostatnej vrstvy. Napríklad môže ísť o sken historickej mapy, vlastnú maľovanú mapu, prípadne nejaký vlastný nákres / pôdorys lokality. Samozrejme pri takomto zobrazení sa počíta s georeferencovaním, teda umiestnením mapy do súradnicového systému, v tomto prípade WGS 84 Web Mercator. Georeferencovanie prebieha trochu inak, než je to v štandardných GIS softvéroch, kde sa na mape, ktorú potrebujeme umiestniť do súradnicového systému hľadáme spoločné body s podkladovou mapou. Viac o georeferencovaní TU.

Pri georeferencovanív prostredí Google Maps je potrebné zadefinovať súradnice dvoch rohov zvoleného rastra – ľavý dolný roh a pravý horný roh. Potrebnú rotáciu a ďalšie parametre teda nastavíme len zadefinovaným spomenutých rohov.

Zobrazenie vlastnej mapy v Google Maps

Ukážka vlastnej mapy – Banská Bystrica a blízke okolie Corine Land Cover 2018. Raster vo formáte JPG, 1090*536 px, RGB

 

Zobrazenie vlastnej mapy v Google Maps

V tomto konkrétnom príklade musíme poznať nasledovné súradnice rohu č. 1 a rohu č. 2

 

Webový modul georeferencer

Pri potrebe opakovaného použitia takejto funkcie je možné využiť modul pre redakčný systém Redcon s názvom Georeferencer. Ten umožňuje nahratie rastra / obrázka na web, následne dvomi jednoduchými kliknutiami na Google mapu získať požadované body pre umiestnenie tohto rastra do súradnicového systému (georeferencovanie prostredníctvom rohov). Tento modul umožňuje aj zobrazenie pridaného rastra v Google mapách s možnosťou zmeny priehľadnosti. Aj napriek tomu, že modul je určený pre vlastný CMS Redcon, je možné jeho prispôsobené použitie aj iným – univerzálnym spôsobom.

 

Ukážka vlastnej georeferencovanej mapy na podklade Google Maps.

Pridať komentár k článku