Zmeny retenčného objemu v priestore brennerštôlňanskej vodnej nádrže

Abstrakt:

Článok je zameraný na porovnanie a vyhodnotenie zmeny retenčného objemu v priestore Brennerštôlňanskej vodnej nádrže, zmeny priebehu reliéfu dna a jeho časové zmeny dané erózno-sedimentačnými procesmi z vlastného povodia za obdobie 115 rokov (1987 - 2012). Časový horizont bol zvolený na základe dostupnosti historickej mapovej dokumentácie. V práci sú uvedené postupy terénneho získavania údajov, ako aj výpočtu objemu sedimentov naplavených do nádrže. Modelovaním reliéfu dna vodnej nádrže pre obidva časové horizonty (1987 - 2012) a ich vzájomným odčítaním sme dosiahli výsledný objem naplavených sedimentov primeranej presnosti. V diskusii sú zhrnuté výsledky výskumu a načrtnuté možné riešenia na zníženie intenzity eróznej činnosti v mikropovodí a obmedzenia ďalšieho prísunu sedimentov do priestoru Brennerštôlňanskej vodnej nádrže.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Brennerštôlňanska vodná nádrž, sedimentácia, zmeny retenčného objemu, modelovanie povrchu, erózia, povodie.

pdf

ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII
SÉRIA ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO / ISSN 1338-449X, ISSN 1338-4430

 

FULL TEXT

Pridať komentár k článku

DANO: Dobry den, obsah PDF je zhodny s tym, co je publikovane aj na ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII. To heslo som zrusil, kedze ako pisem je to uplne to iste. Karola pozdravim :) vdaka

Ivan: Vážený pán Kubínsky, chystám podčlánok o Brennerskom tajchu na Wikipediu.sk. V tejto súvislosti by ma zaujímal obsah vašj práce zaheslovanej v PDF. Mohol by ste mi prosím zaslať na mail heslo? V prípade, že niečo použijem, uvediem Vás samozrejme ako zdroj. A pozdravujte odo mňa doc.Karola Weissa Ďakujem K.Ivan.