Zistenie URL v php

Pomocou nasledujúceho zápisu získame celú URL adresu do php premennej.

<?php

function aktualnaurl() {
$urlstranky 'http';
if (
$_SERVER["HTTPS"] == "on") {$urlstranky .= "s";}
$urlstranky .= "://";
if (
$_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
$urlstranky .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
} else {
$urlstranky .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
}
return 
$urlstranky;
}

echo 
aktualnaurl();

?>

Pridať komentár k článku