Zatmenie Slnka 2021

10.6.2021 bolo v našich podmienkach možné pozorovať čiastočné zatmenie Slnka. Naposledy to bolo na Slovensku možné v roku 2015 - https://www.dkubinsky.sk/clanok/zatmenie-slnka-2015

Tento článok dokumentuje jeho pozorovanie a tvorí aj spomienku na túto udalosť. Pri pozorovaní Slnka prostredníctvom teleskopu sa nikdy nepozerajte voľným okom do okulára, ale premietajte si obraz napríklad na biely papier. Z mojej skúsenosti odporúčam len teleskop s kovovými časťami. Možno niekto disponuje starou technikou ako sovietsky teleskop Alcor. Žiaľ mnohé moderné teleskopy sú z väčšej časti plastové a pri pozorovaní Slnka veľmi rýchlo môže vplyvom teploty dôjsť k roztaveniu a deformácii niektorých komponentov, v horšom prípade až k vznieteniu. Ako filter stačí fólia, v ktorej bývajú balené kvety / kytice a jej násobným prekrytím dosiahneme žiadaný efekt. Peknú fotografiu zatmenia môžeme potom spraviť úplne jednoducho priložením napríklad mobilného telefónu k okuláru.

Zatmenie Slnka 2021

Detail zatmenia odfotený bežným telefónom

 

Zatmenie Slnka 2021
Zatmenie Slnka 2021 Zatmenie Slnka 2021

Priemet na biely papier

Pridať komentár k článku