Webová služba pre hromadnú úpravu fotografií

V praxi sa často stávajú situácie, že pod hlavičkou jednej organizácie / spoločnosti pracujú viacerí ľudia a používajú pri práci veľké množstvo fotografií. Zoberme si príklad cestovnej kancelárie pri zverejňovaní zájazdov, realitnej kancelárie pri ponuke nehnuteľností, prípadne predaj vlastných produktov na internete. Čím viac pracovníkov zverejňuje a pridáva obsah s fotografiami, tým variabilnejšie budú tieto ponuky vyzerať, najmä čo sa týka obrázkov - ako bodu prvotného záujmu o produkt či službu. Niekto fotografuje po šírke, niekto po výške. Niekto používa profesionálne zariadenie, ktoré poskytuje fotografie vo vysokej kvalite, čo však pre prostredie internetu nie je vhodné pre dátovú náročnosť a zbytočnú veľkosť. A naopak, niekto zase fotografuje smartfónom v pomere 16:9, iný 4:3. Vo finále všetky tieto výstupy sú veľmi rôznorodé, čo sa týka rozlíšenia, pomeru strán, kvality, dátovej veľkosti - napríklad ukážka nižšie.

 

Webová služba pre hromadnú úpravu fotografií

Variabilné obrázky nahrávané do systému

 

Pokiaľ to s korporátnym dizajnom a budovaním značky myslíme vážne, je potrebné tento problém odstrániť. Každý grafický softvér si s niečím podobným dokáže poradiť. Väčšinou to však nie je triviálna záležitosť a takáto úprava vyžaduje istú zručnosť. Naviac ak spoločnosť má niekoľko pobočiek a zamestnancov z viacerých miest, prípadne súčasne je potrebné takto pracovať s fotografiami u dvoch, troch a viacerých pracovníkov, natrafíme možno aj na licenčné obmedzenia (ak grafický editor Paint, ako súčasť operačného systému Windows nepostačuje) a zvýšenie nákladov na dostatočné licencovanie potrebného počtu grafického produktu.

Existuje aj o niečo zaujímavejšie riešenie v podobe webovej služby inštalovanej na vlastnej doméne. Služba je dostupná cez bežný prehliadač a pozostáva z dvoch jednoduchých krokov.

1 – hromadné nahratie jednej, alebo viacerých fotografií
2 – hromadné stiahnutie upravených fotografií vo formáte ZIP

Je to na prvý pohľad veľmi jednoduché, avšak na pozadí je to trochu zložitejšie. Pri otvorení webovej služby sa vytvorí relácia s jedinečným identifikátorom s ktorým sa ďalej pracuje. Znamená to teda, že paralelne môže byť služba využívaná viacerými pracovníkmi súčasne. Po nahratí fotografií s podporou nahrávania ťahaj a pusti (Drag and drop) sa všetky fotografie prispôsobia na jednotný rozmer, ktorý je vopred nastavený. Zvyšné časti fotografií, ktoré sú nad rámec tohto rozmeru sa automaticky orežú. Týmto procesom je zabezpečená jednotnosť pomeru strán, rozmerov ako aj približne rovnaká dátová veľkosť.

Pri korporátnej identite je vhodné aj pridanie vlastného loga do obrázkov, čo opäť webová služba dokáže hromadne pridať všetkým fotografiám. Keďže pred pridaním loga sú všetky fotografie rozmerovo zjednotené, aj veľkosť a poloha loga bude pôsobiť jednotne na každej jednej fotografii - napríklad ukážka nižšie. V prípade potreby je možné mať prednastavené viaceré šablóny (rôzne rámy, rôzne logá, rôzne texty).

 

Webová služba pre hromadnú úpravu fotografií

Službou upravené fotografie - jednotný rozmer a pomer strán 1:1 s transparentným rámom a logom.

 

Celkový vizuál výstupu je plne variabilný a je možné pridanie akejkoľvek grafiky rámu, loga, textu. Taktiež výstupný formát obrázkov môže byť štvorec, s pomerom strán 19:9, alebo 4:3 s požadovaným rozlíšením v pixeloch a formátom, napríklad jpg.

Webová služba pre hromadnú úpravu fotografií

Ukážka webovej služby pre hromadnú úpravu fotografií

 

Výhody riešenie hromadnej úpravy fotografii cez vlastnú webovú službu

Dostupné bez inštalácie softvéru do počítača len cez prehliadač
Dostupné aj cez bežný smartfón (môžeme nahrať fotografie priamo z telefónu)
Bez pravidelnej obnovy licencie a licenčných poplatkov
Jeden systém môžu súbežne využívať viacerí bez obmedzení
Maximálna jednoduchosť v podobe nahratia a stiahnutia
Systém môže bežať na bežnom webhostingu s podporou PHP *
Pravidelné čistenie systému po vopred určenom časovom intervale – zmazanie starých súborov
Maximálne prispôsobenie dizajnu

* webhosting by mal mať možnosť prispôsobenia niektorých parametrov najmä max_file_uploads pre zadefinovanie maximálnej veľkosti nahrávaných súborov a max_execution_time pre zadefinovanie maximálnej doby chodu skriptu. Väčšina defaultných nastavení nie je celkom postačujúca, nakoľko mnohé fotografie môžu mať nad 10 MB a spracovanie viacerých fotografií môže trvať aj niekoľko minút.

Ak by ste takúto on-line aplikáciu vedeli využiť, prosím kontaktujte ma pre ďalšie informácie.

Pridať komentár k článku