Web of Science: príručka vyhľadávania

Tento internetový nástroj umožňuje prehľadávať viac ako 12000 časopisov a 120 000 konferenčných zborníkov z prírodovedeckých, technických a spoločenských vied. Vo Web of Science nájdete len vysoko kvalitné materiály prinášajúce relevantné informácie pre váš odbor, pomocou citovaných referencií prechádzate relevantné články a objavujete tematické prepojenie obsahu, ktorý vytvorili skúsení špecialisti z vášho odboru. Dostupné na: webofknowledge.com

Web of Science

1: Vyhľadávanie: Pre vyhľadávanie zdrojových záznamov na Web of Science môžete využívať kombinácie slov a fráz.

2: Vzťahy medzi jednotlivými vyhľadávacími poľami je možné určiť pomocou operátorov AND, OR a NOT.

3: Je možné pridanie ďalšieho vyhľadávacieho poľa.

4: Voľba vyhľadávacieho poľa: Pomocou výberového menu môžete zvoliť pole, podľa ktorého chcete vyhľadávať. Jednotlivé polia sú: Topic, Author, Publication Name, Funding, Agency, ResearcherID Number.

5: Zmena nastavenia vyhľadávania: Môžete zvoliť hĺbku vyhľadávania, vybrať zoznamy, ktoré chcete prehľadávať a vypnúť voľbu Lemmatization.

 

Vyhľadávacie operátory

AND – umožňuje hľadať záznamy obsahujúce všetky termíny.

OR – umožňuje vyhľadať záznamy obsahujúce ľubovoľný zadaný termín.

NOT – umožňuje z výsledkov vyhľadávania vylúčiť záznamy obsahujúce zadané termíny.

NEAR/n -  umožňuje vyhľadať záznamy obsahujúce všetky zadané termíny, pokiaľ sa nachádzajú v určenom rozsahu daného počtu slov od seba, napr. stress NEAR/3 sleep.

SAME – umožňuje použiť vo vyhľadávaní adries Address search k nájdeniu termínov na rovnakom riadku adresy – napr. Tulane SAME Chem.

Funkcia Lemmatization: automaticky napomáha vyhľadávaniu pravopisných variant prostredníctvom stemmingu množného čísla aj v prípade nepravidelných tvarov, ako tooth/teeth a taktiež vyhľadávanie rôznych slovesných časov ako run/running a stupňovania, napríklad pre termín big bude nájdené bigger a biggest. Funkciu Lemmatization je možné vypnúť vložením hľadaného termínu do úvodzoviek. Pri deaktivácii funkcie Lemmatization je možné podrobnejšie kontrolovať vyhľadávanie množného čísla a pravopisných variant pomocou:

* - ľubovoľný počet znakov, vrátane zadaného.

? – jeden znak.

$ - žiadny znak, alebo jeden znak.

 

Vyhľadávanie fráz

Ak chceme vyhľadať presnú frázu v poli Topic, alebo Title, zadáme frázu do úvodzoviek. Napríklad: "energy conservation" vyhľadá záznamy obsahujúce presnú frázu energy conservation.

Zátvorky

K zoskupovaniu zložených logických výrazov (Boolean) môžeme použiť zátvorky, napríklad: (river or stream or pond) and ("waste water" or pollution)

Meno autora

Najprv je potrebné zadať priezvisko, medzeru a potom až päť iniciál krstných mien. Pre vyhľadávanie rôznych pravopisných variant mien je použité skracovanie. Hľadanie Driscoll C* vráti záznamy Driscoll C, Driscoll Cm, Driscoll Charles. Hľadanie De la Cruz f* OR Delacruz f* vráti záznamy Delacruz FM, De La Cruz Fm, atď. Hľadanie slova Driscoll nájde všetkých autorov, ktorých priezvisko je Driscoll.

 

Výsledky vyhľadávania

Web of Science

1: Spresnenie výsledkov: Pomocou funkcie Refine je možné analyzovať výsledky vyhľadávania a nájsť 100 najrelevantnejších výsledkov v kategóriách Subject Categories, Source Titles, Publication Years, Authors a Funding Agencies.

2: Radenie výsledkov: Výsledky je možné radiť podľa dátumu publikovania, počtu citácií, zdroja, alebo mena prvého autora.

3: Názov článku: Kliknutím naň prejdete k plnému záznamu. K dispozícii môže byť aj odkaz na plný text.

4: Export výsledkov vyhľadávania: Výsledky je možné exportovať do bibliografických nástrojov ako EndNote, Reference Manager a iné. Je možné aj uloženie v textovej podobe.

 

Úplný záznam

Web of Science

 

1: Titles: Všetky názvy sú indexované a je možné ich vyhľadanie.

2: Authors: Všetci autori sú indexovaní. Vyhľadanie je možné zadaním priezviska a iniciál krstných mien.

3: Cited Reference: Kliknutím na počet citovaných referencií prejdete na zobrazenie citovaných referencií daného záznamu.

4: Abstrakt: Obsah všetkých abstraktov je indexovaný tak, ako bol poskytnutý jednotlivými časopismi. Indexácia bola od roku 1991.

5: Author Keywords a KeyWords Plus: Kľúčové slová sú plne indexované. KeyWords Plus sú slová získané z názvu citovaných článkov.

6: Addresses: všetky adresy autorov sú indexované a je možné ich vyhľadávanie. E-mailové adresy autorov sú zobrazené, iba ak sú k dispozícii. Bežné časti adries sú skracované –  Univ, Coll, Hosp...

7: Funding information: Informácie o financujúcej agentúre, čísla grantov a text poďakovania za poskytnutie finančných prostriedkov je možné prehľadávať taktiež od roku 2008.

8: Zobrazenie odkazov na plný text, informácie o knižných fondoch a iné, ak sú k dispozícii.

9: Počty citácií: u každého záznamu na stránke Web of Science a Web of Knowledge sú zobrazované počty citácií. Uvedené počty odrážajú všetky správne citácie a nie sú obmedzené.

 

Cited References

Web of Science

Kliknutím na odkaz v Cited References v pravej časti plného záznamu, kde sú zobrazené počty citácií zobrazíme citované referencie.

1:Related Records: Kliknutím na položku Related Records, teda súvisiace záznamy nájdete ďalšie články, ktoré citujú rovnaké dielo.

2: Názov citovanej referencie: Kliknutím naň zobrazíte plný záznam.

3: Citované referencie zobrazujú aktuálne počty citácií vo Web of Science a odkazy na plný text, ak je k dispozícii.

 

Cited reference Search: Vyhľadávanie citovaných referencií

Krok1: Po zvolení záložky Web of Science a následne Cited Reference Search je možné vyhľadávať v citovaných referenciách. Vyhľadávanie je možné podľa polí: Cited Autor, Cited Work, Cited Year, Volume, Issue a Page. Pre pomoc s vyhľadávaním skratiek je možné použiť zoznam Journal Abbreviations List.

Web of Science

Krok 2: Zvoľte referencie vrátane variant, ktoré chcete zahrnúť do svojho vyhľadávania. Kliknutím na položku Finish Search zobrazíte výsledky vyhľadávania.

Web of Science

Rady k vyhľadávaniu:

Pre citovaného autora a dielo používajte skrátenie.

Pred ukončeným vyhľadávania skúste nájsť varianty z dôvodu chybného citovania materiálov.

Všetky citované referencie sú indexované a je možné prehľadávať aj referencie na knihy, patenty, vládne dokumenty.

 

ResearcherID

ResearcherID je bezplatné verejne on-line dostupné unikátne číslo spolu s profilom. Profil môže obsahovať informácie o vašej inštitúcii, výskumných zámeroch a zoznam vašich publikácií. Informácie z Web of Science budú obsahovať živé citácie a priame odkazy späť na zdrojový záznam. Akonáhle pridáte svoje publikácie do profilu ResearcherID, vaše jedinečné číslo ResearcherID bude automaticky priradené k vašim publikáciám na Web of Science. Vznikne tak priamy odkaz zo záznamov Web of Science na váš verejný profil ResearcherID.

Viac na: http://www.researcherid.com

http://wokinfo.com/

http://thomsonreuters.com/

http://ip-science.thomsonreuters.com/

Pridať komentár k článku

Daniel: Dobry den, v prvom rade treba napisat, ze vyhladavanie v databaze Web of Science nie je mozne pre kazdeho navstevnika. Je potrebna registracia, alebo pristupovat cez skolske PC (kde IP rozsah skoly ma povolenie na pristup do databazy). Potom by to uz nemal byt problem a toto je pravdepodobna pricina, preco sa k tomu neviete dostat. Aspon podla opisu mam taky pocit.

Barbora: dobrý deň. prosím vás, robím seminárnu prácu na tému WoS a žiadno sa neviem dostať k tomu, ako si môžem vyhľadávať články na tejto stránke. viete mi prosím nejako pomôcť? ďakujem