Využitie umelej inteligencie v počítačovej grafike

Umelá inteligencia už nejaký čas výrazne uľahčuje prácu programátorom a vývojárom pri generovaní častí kódov a funkcií, uľahčuje aj prácu marketérom pri vymýšľaní textov a popisov. Okrem mnohých iných oblastí ju využijeme aj pri grafických prácach a tvorbe grafiky. Spomeniem pár nástrojov, pomocou ktorých môžeme získať grafické výstupy pre naše ďalšie projekty. V súčasnej dobe všetky nižšie spomenuté nástroje sú v istej miere bezplatné, ale na ich používanie je potrebná registrácia, alebo prihlásenie. Bude nám stačiť overenie cez Gmail takmer pri všetkých. Nástroje majú jedno spoločné. Zadaním textového popisu (tzv. prompt) vytvoria, čo požadujeme. Ide o prevod textu na obrázok.

Adobe Firefly

Ide o webovú aplikáciu dostupnú cez prehliadač. Ide o generatívny model strojového učenia v oblasti dizajnu a grafiky s narastajúcim počtom rôznych funkcií. Dostupná je na adrese: https://firefly.adobe.com

Rozhranie je prehľadné, intuitívne. Adobe nám poskytuje viacero vstupných nastavení. V tomto prostredí môžeme vytvárať jedinečné obrázky, generovať výplne obrázku, prefarbovať, generovať vektory pomocou detailného textového popisu, prípadne vytvárať textové efekty a fonty. Do istého počtu obrázkov je používanie bezplatné. Potom je potrebné zakúpiť prémiový platený plán.

Pokusné textové zadanie pre AI znelo: black cat and white dog in moon, background with stars and earth. Pozrime si ukážku vytvorených obrázkov.

Adobe Firefly - ukážka

Obrázky sa dajú vo free režime stiahnuť v slušnom rozlíšení. V mojom pokuse majú rozmery 2048x2048 px, 96 DPI a priemernú dátovú veľkosť 2,5 MB vo formáte JPG. Nasleduje ukážka vytvoreného textu/fontu. V promte som zadal Solar system planets, teda vytvorenie písma s grafikou vyplnenou planétami našej sústavy.

Adobe Firefly - ukážka

Ukážka konkrétneho súboru v plnom rozlíšení. Plné rolíšenie sa otvorí v novom okne po kliknutí na náhľad.

Adobe Firefly - ukážka

 

Freepik

Ďalšia generatívna AI pre obrázky. Po zadaní prompt-u rovnakom, ako pri prvom pokuse nám vytvorí takéto obrázky. Samozrejme nie sú vôbec rovnaké, iba podobné. Každý model má svoje algoritmy a teda nikdy nedosiahneme v rôznych službách rovnaké výsledky. Okrem toho nám tento nástroj poskytuje výber štýlu fotky, farby, svetelnosti, rámovania. Služba je dostupná na adrese: https://www.freepik.com/ai/image-generator

Obrázky sa dajú vo free režime stiahnuť s rozmerom 2048x2048 px a v platenom režime až 4096x4096 px vo formáte PNG.

Freepik - ukážka

 

DALL-E / DALL-E 2

Ide o modely spracované spoločnostou OpenAI. V podstate využiva verziu GPT model pre úpravu obrázkov. Službu nájdeme na https://openai.com/dall-e-2. Po prihlásení napríklad cez Gmail konto hneď vidíme vstupné textové pole na zadanie popisu. Opäť to isté zadanie, pozrime sa na výsledok.

Obrázky sa dajú vo free režime stiahnuť s rozmerom 1024x1024 px a vo formáte PNG. Ak porovnám kvalitu a generovanie s inými AI, táto je v súčasnej dobe podľa mňa menej kvalitná. Ale aj napriek tomu prinesie množstvo zaujímavých výsledkov, ktoré sa dajú použiť. Ako najväčšiu nevýhodu považujem podporu len štvorcového formátu. Naopak skvelá je podpora API a možnosť integrácie do vlastných projektov.

DALL-E / DALL-E 2 - ukážka

DALL-E / DALL-E 2 - ukážka

Ukážka konkrétneho súboru v plnom rozlíšení.

 

Canva image AI generator

Canva je pomerne známy bezplatný on-line nástroj pre vytváranie grafiky a grafických vizualizácií. V súčasnej dobe obsahuje aj integrovanú AI pre generovanie obrázkov po zadaní textového opisu. Pri vytváraní okrem textu môžeme zvoliť aj štýl grafiky. Pokusné textové zadanie opäť: black cat and white dog in moon, background with stars and earth. Pozrime si ukážku vytvorených obrázkov.

Vygenerované obrázky sa dajú ďalej použiť do vytvoreného pracovného prostredia a editovať ich. Ak chcete vyskúšať Canva image AI generator, pokračujte na https://www.canva.com/ai-image-generator. Pre prihlásenie stačí Google konto.

Canva image AI generator - ukážka

Ukážka konkrétneho súboru v plnom rozlíšení.

Free image generator

Túto umelú inteligenciu pre generovanie obrázkov nájdeme na adrese: https://freeimagegenerator.com. Aj keď ju vieme použiť aj bez prihlásenia, vytvorený obrázok sa da stiahnuť len ako náhľad v rozmeroch 600x600 px. Zároveň však ponúka vizualizáciu obrázka na rôznych predmetoch ako notes, obal na mobil, taška, tričko.

Canva image AI generator - ukážka

 

Midjourney

Aj napriek tomu, že sa nejedná o bezplatný model generatívnej AI (najlacnejší plán stojí mesačne $8) ide o veľmi kvalitný nástroj pre generovanie obrazových grafík. Služba beží na https://www.midjourney.com

Midjourney

 

AI Time Machine™

Nástroj pre záujemcov u históriu. Ide o AI v oblasti vytvárania imaginárnych obrázkov osôb na základe skutočných fotografií tak, ako mohli vyzerať v rôznych obdobiach od praveku, po stredovek a ďalej. Pomocou tejto AI sa cez pár klikov môžete vidieť ako egyptský faraón, stredoveký rytier atď... Okrem toho dokáže na základe vstupnej fotografie vygenerovať vašu podobu v mladšom veku. V kontexte MyHeritage to je skvelý nástroj, ktorý nám pomôže pri genealogickom výskume, kedy môžeme skúmať históriu rodinných fotografií. Je potrebné nahrať aspoň 10 fotiek danej osoby, najlepšie portrétové fotky bez iných ľudí a zbytočných predmetov. Po nahratí do systému ich AI spracuje a vygeneruje výsledky. Treba na záver napísať že sa jedná o platenú službu. Jednotlivé plány začínajú na sume 10 až 12 EUR Služba je dostupná na adrese https://www.myheritage.sk/ai-time-machine

AI Time Machine™

 

A.I. Image Restoration

Taktiež služba pre milovníkov histórie. Dokáže opraviť poškodené a deformované obrázky pomocou modelov AI, ktorý tieto chybné miesta rozpoznáva. Aj keď funguje veľmi dobre, nie vždy je výsledok perfektný a preto je častokrát potrebná aj manuálna korekcia fotky už v nejakom grafickom editore. Podľa informácii zverejnených na webe je model trénovaný na 100 000 + starých fotkách a neustále sa vylepšuje. Do istého limitu je služba bezplatná a nájdeme ju na https://ai.smartmine.net/service/computer-vision/image-restoration

A.I. Image Restoration

 

Vectorizer AI

Túto službu spomeniem na záver. Z názvu je jasné, že pôjde o prevod rastrového formátu na vektorový prostredníctvom AI. Jednotlivé modely sú trénované na tisícoch súboroch a je to vidieť. Prevod na vektor je pekný, čistý. Málokedy je potrebné niečo doladiť. Vektor potom získate vo formáte SVG, EPS, PDF... Samozrejme mne najviac vyhovuje formát SVG, ktorý sa ľahko dá použiť na web. Už žiadne dlhé a náročné vektorizovanie rastra. Stačí využiť AI na adrese https://vectorizer.ai

Pozrite tiež bezplatnú službu: Konvertovanie do SVG

Canva image AI generator - ukážka

 

Ako zistiť, či je obrázok od umelej inteligencie?

Najlepšia bude naša intuícia. Treba si všímať všetky detaily obrázka. Celkovú scénu, detaily osôb a zvierat, ak tam sú. Aj napriek pokročilej technológii generovania obrázkov, takmer s istotou vždy nájdeme nejaké detaily, ktoré nám nesedia. Buď nedávajú zmysel, alebo sú niečím neštandardné.

Ak je na obrázku text (napríklad reklamný baner, nápisy na obchodoch) často tieto nápisy bývajú jemne deformované, alebo inak nesprávne.

Na ľuďoch sú často viditeľné rôzne zvláštne detail. Najmä na tvárach, oči, vlasy. Ak má človek 6 prstov na ruke, je to jasné. No je potrebné byť pozornejší.

Celková scéna tiež môže čo to napovedať. Najmä ak nesedia tiene so zdrojom svetla. AI občas nechtiac porušuje základné fyzikálne zákony pri niektorých predmetoch, to nám tiež pomôže. Aj pozadie ako také niekedy môže budiť dojem skôr akejsi textúry, než reálneho obrazu.

Niekedy sa však stane, že obrázok je taký dôveryhodný, že človek nevie posúdiť jeho pravosť. Vtedy ešte môžeme skúsiť nástroje pre detekciu obrázkov. Napríklad služba https://www.aiornot.com. Stačí nahrať obrázok, systém ho analyzuje a podľa algoritmov určí, či pochádza z umelej inteligencie, alebo nie. Podobných služieb je viacero - https://app.illuminarty.ai, https://isitai.com/ai-image-detector.

Pozrime si konkrétny príklad. Obrázok vygenerovaný AI od Adobe Firefly – les so snehom. Na prvý pohľad vyzerá ako klasická fotografia. Ak sa však pozrieme lepšie, uvidíme pár artefaktov, ktoré prezradia, že sa nejedná o reálny obrázok (konáre, kmene stromov). Pridám ešte ďalší – pláž pri mori a západ Slnka. Opäť na prvý pohľad skvelé. Ale tie detaily (budova v pozadí, palmové listy). Tieto dva obrázky by som ani nedával do overovania. Je to zrejmé, že ide o tvorbu AI.

Obrázok vygenerovaný AI od Adobe Firefly

Obrázok vygenerovaný AI od Adobe Firefly

 

Licencia pre použitie obrázkov od umelej inteligencie

Celkom zaujímavá téma je použitie takejto grafiky na ďalšie účely. Z dostupných informácií je zrejmé, že AI vytvára obrázky aplikáciou algoritmov, ktoré sú získavané v priebehu času. Neexistuje teda nejaký konkrétny umelec, alebo autor a preto by sa ani autorské licencie nemali vzťahovať na tieto vytvorené obrázky. Aj napriek nejednoznačnej legislatíve už napríklad v USA existujú rôzne nariadenia, ktoré hovoria o tejto téme. Samozrejme konkrétne licenčné podmienky si môžu jednotlivé služby zadefinovať podľa seba, ale v princípe tie, ktoré som prešiel nehovoria o ničom inom, než bolo spomenuté. Taktiež je potrebné uvedomiť si, že finálna grafika je do istej miery výsledok textového vstupu, ktorý musí užívateľ naformulovať a systém len prostredníctvom algoritmov tento text preformátuje na výsledný obraz.

Umelá inteligencia pri generovaní grafiky veľmi pomôže širokej komunite ľudí od umelcov, cez grafikov, už spomenutých marketérov a kreatívnych ľudí / tímov. V neposlednom rade aj programátorom aplikácií a webu. Je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. Málokedy sa stane, že využijeme celé vygenerované obrazy, ale pravdepodobnejšie použijeme len ich časti. Tieto nástroje netreba brať ako ohrozenie napríklad pre grafikov, ale skôr ako perspektívu pre zjednodušenie prác. Tak, ako pri programovaní (https://www.dkubinsky.sk/clanok/programovanie-pomocou-umelej-inteligencie) v súčasnej dobe užívateľ bez znalosti práce v grafických editoroch nedokážete obsiahnuť ani stredne veľký projekt len s pomocou generatívnej AI. Pravdepodobne s postupom času a prenikaním AI v grafike do bežného života a integráciou v rôznych softvéroch bude pravdepodobne tá pravá práca grafika cennejšia.

Napíšte mi e-mailom, alebo komentárom vaše skúsenosti pri využívaní AI v grafike a grafických prácach.

Konvertovanie do SVG

Pridať komentár k článku