VÚB Card Pay

Všeobecná úverová banka (VÚB) poskytuje pre obchodníkov službu Platobná brána eCard, ktorá umožňuje príjem platieb cez internet. Viac informácií o tejto technológii nájdete priamo na web stránkach banky:

https://www.vub.sk/firmy-podnikatelia/platby/ecard/

Proces platobného modulu je pomerne jednoduchý a rozdelený na 2 hlavné sféry: obchodník a banka.

VÚB - Card Pay

Schéma: https://www.vub.sk/firmy-podnikatelia/platby/ecard/

Základný balík s dokumentáciou, ktorú banka poskytne po vzniku zmluvného vzťahu obsahuje pluginy pre e-shopové systémy Magento, Joomla a Grandus, technickú príručku a grafickú príručku s podkladmi. Celý postup implementácie je rozdelený na testovacie prostredie s vlastnou URL adresou Merchant Center a testovacou adresou na platobnú bránu a produkčné prostredie, ktoré ma vlastnú URL na Merchant Center a platobnú bránu.

VÚB - Card Pay

Vstupný prihlasovací formulár do Merchant Centra

Základný východiskový rámec pri implementácii je vygenerovanie si 3D bezpečnostného kľúča, ktorý je následne potrebné nastaviť v skriptoch na strane obchodníka.

Po implementácii na strane e-shopu a nastavení testovacích URL na platobnú bránu je potrebné vykonať sériu základných scenárov pre otestovanie platobnej brány. Toto je základná podmienka pre prechod na produkčnú verziu. Testovacie scenáre pozostávajú z minimálne 5 nasledovných povinných situácií:

1) Úspešná SMS autorizácia - Single Message System, nie SMS správa
2) Storno pre SMS autorizáciu
3) Úspešná SMS autorizácia
4) Návratová transakcia (refundácia) pre SMS autorizáciu
5) Autorizácia s nesprávnym dátumom exspirácie

Samozrejme v procese testovania je zo strany banky poskytnutý dokument, ktorý obsahuje niekoľko testovacích údajov platobných kariet (číslo karty, CVV/CVC kód, dátum exspirácie). Po úspešnom otestovaní základných a povinných scenárov banka poskytne prístup do produkčného Merchant Center. To je úplne totožné s tým, ako vyzerá testovacie rozhranie. V ňom je potrebné iba vygenerovať nový 3D bezpečnostný kľuč a prepísať ho v skriptoch, zameniť produkčnú URL na platobnú bránu a celý systém bude fungovať v produkčnom režime.

Mnohé e-shopy však nebežia na systémoch, pre ktoré banka poskytuje hotové pluginy. V prípade záujmu viem poskytnúť hotové PHP riešenie, kde stačí len zameniť hodnotu 3D bezpečnostného kľúča, korektne nastaviť základné premenné z ktorých sa generuje platba (Meno, telefón, e-mail, výška platby, číslo objednávky). Skript vytvorí automaticky požadovaný HASH zo vstupu a celý formulár s tlačidlom na uskutočnenie platby. Proces integrácie je tak pomerne jednoduchý.

PHP skript

zip

Ukážka vygenerovaného formulára pre platbu

<FORM METHOD="POST" ACTION="HTTPS://VUB.EWAY2PAY.COM/FIM/EST3DGATE" CLASS="FORM-GROUP">
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="ZAPLATIT OBJEDNáVKU TERAZ" CLASS="BTN-PRIMARY" />
<INPUT VALUE="UTF-8" NAME="ENCODING" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT VALUE="00000000000" NAME="CLIENTID" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT VALUE="78.42" NAME="AMOUNT" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT VALUE="00012457" NAME="OID" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT VALUE="HTTP://LOCALHOST/POTVRDENA" NAME="OKURL" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT VALUE="HTTP://LOCALHOST/ZAMIETNUTA" NAME="FAILURL" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT VALUE="AUTH" NAME="TRANTYPE" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT VALUE="" NAME="INSTALMENT" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT VALUE="" NAME="MERCHANTSAFEAUTHTYPE" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT VALUE="" NAME="MERCHANTSAFEKEY" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT VALUE="978" NAME="CURRENCY" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT VALUE="00000000000" NAME="RND" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT VALUE="75018477854EJTL44WRF8YBHOWYICSK1CAYLENHG==" NAME="HASH" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT VALUE="3D_PAY_HOSTING" NAME="STORETYPE" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT VALUE="VER2" NAME="HASHALGORITHM" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT VALUE="SK" NAME="LANG" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT NAME="TEL" VALUE="0910000000" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT NAME="EMAIL" VALUE="TEST@GMAIL.COM" TYPE="HIDDEN" />
<INPUT NAME="BILLTOCOMPANY" VALUE="FIRMA S.R.O." TYPE="HIDDEN" />
</FORM>

V prípade záujmu je možné poskytnúť hotový PHP skript v ktorom stačí iba zameniť jednotlivé premenné a služba môže okamžite bežať. Pre pomoc s nasadením služby VÚB Card Pay do vášho elektronického obchodu, alebo inej aplikácie ma môžete kontaktovať.

https://www.vub.sk/firmy-podnikatelia/platby/ecard/

Pridať komentár k článku