Vlastný mapový server

Prevádzkovať on-line aplikáciu v podobe mapového servera môže na prvý pohľad znieť pomerne zložito, či už na jej naprogramovanie, alebo požiadavky na samotný server a jeho prevádzku. Môžeme si zvoliť vlastný GIS server, alebo využiť existujúce služby. V článku nižšie popíšem to jednoduchšie, ale samozrejme funkčné a plnohodnotné riešenie.

Celá aplikácia je v podobe modulu do redakčného systému Redcon s názvom Mapový server. Modul môže byť použitý aj samostatne. Využíva štandardne rozšírené komponenty, ako PHP a MySQL. Tieto sú dostupné na každom webhostingu a preto inštalácia takejto aplikácie nie je podmienená špeciálnym softvérom.

Základná funkcionalita mapového servera:

• Možnosť pridávania bodových (point, multipoint), líniových a plošných objektov s možnosťou informačného okna po kliknutí na objekt
• Kompletné nastavenie symbológie pridaným objektom (farba, výplň, priehľadnosť, okraje)
• Možnosť vložiť vlastnú mapu a georeferencovať ju priamo v on-line prostredí cez modul Georeferencer • Kompletná správa objektov v prehľadnom on-line administračnom prostredí prístupnom cez web rozhranie s jednoduchou obsluhou bez znalostí programovania, či práce v GIS
• Rýchle načítavanie aj niekoľko tisíc objektov cez technológie Javascript, Ajax...
• Kategorizovanie objektov do lokalít a vlastných kategórií/vrstiev
• Podpora súradnicového systému WGS 84 Web Mercator
• Podpora podkladových mapových vrstiev od Google Maps, Openstreetmap, prípadne iné...
• Možnosť inštalácie na akomkoľvek bežnom webhostingu s podporou PHP a MySQL
• Možnosť automatizovaného importu údajov z iných služieb cez XML, CSV a iné...
• Možnosť jednoduchej implementácie mapy do existujúcej aplikácie prostredníctvom IFRAME a nezávislej prevádzky na už existujúcom projekte
• Možnosť implementácie funkcie Geocode a ďalších dostupných API funkcií rozhrania Google Api
• Responzívne zobrazenie pre mobilné zariadenia
• Vhodné pre menšie a stredné veľké projekty

Ukážka riešenia: montanistika.eu

Vlastný mapový server

Ukážka zobrazenia približne 2000 bodových objektov s vlastnou symbolikou na mapovom podklade Google Maps Satellite.

Vlastný mapový server

Ukážka zobrazenia bodového objektu so zapnutým informačným oknom po kliknutí na ikonku. Informačné okno môže obsahovať akýkoľvek typ informácií od textu, obrázkov, cez video, prípadne zvukový prehrávač v akomkoľvek vizuálnom prevedení.

Vlastný mapový server

Ukážka georeferencovanej vlastnej mapy vo formáte JPG na podklade Google Maps Satellite.

Vlastný mapový server

Ukážka pridávania objektu – multipoint v administračnom rozhraní jednoduchým naklikaním jedného, alebo viacerých bodov.

Vlastný mapový server

Ukážka možnosti kreslenia objektov/polygónov: kruh, štvorec, polygón.

Vlastný mapový server

Ukážka možnosti kreslenia objektu – línie s nastavením vlastnej symboliky.

Technológia mapového servera využíva predovšetkým existujúce služby a API rozhrania. Je preto univerzálne rozšíriteľná aj o ďalšie existujúce funkcionality. Ako bolo spomenuté, takéto riešenie je vhodné najmä pre menšie a stredne veľké projekty, kde sú základné vstupy limitované finančne, alebo časovo. V prípade záujmu o spoluprácu, alebo o takýto typ on-line riešenia mapového servera ma kedykoľvek kontaktujte.

Pridať komentár k článku