Virtuálny cintorín

Banská Štiavnica patrí k mestám, ktoré majú najväčší počet cintorínov. Nakoľko ma zaujímajú moderné technológie, začal som sa zaujímať o virtuálne spracovanie týchto oblastí. Cintorín je veľmi špecifické miesto s množstvom priestorových údajov a informácií na malom priestore. Žiaľ v tomto čase sa mi na moje prekvapenie nepodarilo nájsť žiadne podobné spracovanie ani jedného cintorína z okolia. Niektoré iné obce už čosi podobné majú (napríklad Voznica, obce v okolí Banskej Bystrice). No ich finálne prevedenie sa mi až tak nepáčilo. Rád spájam prácu v teréne s počítačovým spracovaním, programovaním a vývojom nových aplikácií, tak som sa rozhodol skúsiť niečo podobné aspoň pri niektorých cintorínoch v Banskej Štiavnici a okolí, ako voľnočasovú aktivitu s tým, že sa niečo nové naučím.

Virtuálny cintorín

Cintorín, resp. jednotlivé hroby je potrebné zamerať (využiť existujúce dáta, zamerať geodeticky, alebo pomocou bezkontaktných technológií), daný hrob odfotografovať a pre neskoršie vyhľadávanie meno a dátumy narodenia a úmrtia prepísať do textovej podoby a uložiť do databázy. Niekoľko ukážok konkrétneho spracovania cintorína do podoby VIRTUÁLNY CINTORÍN nájdete na priložených URL adresách nižšie:

Virtuálny židovský cintorín v Banskej Štiavnici

Virtuálny evanjelický cintorín nad Klopačkou v Banskej Štiavnici

Virtuálny cintorín pod Novým zámkom v Banskej Štiavnici

Ukážka polohopisu hrobových miest v ploche cintorína v prehľadnom pláne:

Virtuálny cintorín

V prípade záujmu o spoluprácu pri vytvorení virtuálneho cintorína v obci/meste ma kontaktujte. Po pozitívnom ohlase zo strany užívateľov by som podobné spracovanie vedel poskytnúť aj komerčne. Je možne minimálne nasledovné:


Kompletný pôdorys cintorína a hrobových miest.
Fotodokumentácia hrobov.
Spracovanie databázy a prepis mien a dátumov narodenia a úmrtia pre možnosť vyhľadávania a filtrovania.
Kompletné webové spracovanie virtuálneho cintorína s responzívnym dizajnom (korektné zobrazenie na mobilných telefónoch, tabletoch, notebookoch, počítačoch).
Možnosť nastavenia mailovej notifikácie/pripomienky pred uplynutím zaplateného nájmu na konkrétnom hrobovom mieste na email správcu cintorína.
Automatické generovanie nájomných zmlúv podľa požadovanej šablóny do formátu PDF, alebo iného tlačového formátu.
Komplexný on-line informačný systém na správu cintorína, prehľad o nájomných miestach a dátumoch konca úhrady. Bez potreby ďalšej inštalácie doplnkov a modulov, dostupný z ktoréhokoľvek miesta. Stačí len internetové pripojenie.

Virtuálny cintorín uľahčuje orientáciu návštevníkov cintorína pri hľadaní konkrétneho miesta, môže byť užitočný pri genealogických výskumoch a hľadaní vzdialených príbuzných a zároveň môže pomôcť symbolicky “navštíviť” konkrétne miesto ľudom, ktorí z akýchkoľvek príčin toto nemôžu urobiť fyzicky.

Pridať komentár k článku