Virtuálna kalvária Horná Roveň

virtualna kalvaria

Kalvária na Hornej Rovni tvorí optický pár s kalváriou v Banskej Štiavnici a v jednotlivých zastaveniach dokonca vidíme veľkú podobnosť. Ide o nemenej vzácny historický sakrálny objekt. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol spracovať projekt Virtuálna kalvária Horná Roveň v štýle Virtuálnej kalvárie v Banskej Štiavnici.

Projekt bol spracovaný obdobným spôsobom a obsahuje plán kalvárie, textovú informáciu o komplexe a samotnú prehliadku objektov v podobe 3D interaktívnej vizualizácie. Každý detail objektu obsahuje ďalej fotografie zastavenia, kresbu objektu (v niektorých prípadoch kolorovanú). V aplikácii je sekcia, ktorá obsahuje sériu 3D PDF, spracovaných fotogrametriou – optickým skenovaním.

Celý systém je postavený na báze HTML, teda forma web stránky s responzívnym dizajnom, ktorý umožňuje pohodlné prehliadanie aj na mobilnom zariadení priamo v teréne. Aplikáciu je preto možné využívať na dokumentačné, ale aj propagačné ciele.

Virtuálna kalvária Horná Roveň

Niekoľko technických detailov:

1) Virtuálne prehliadky sú postavené na technologickej báze Google Maps - Google StreetView
2) Objekty boli fotené v sférickej projekcii (360 °x 180 °)
3) 3D zobrazenie je riešené pomocou API rozhrania Google Earth
4) 3D PDF je možné prehliadať v bezplatnom Adobe Readed prehliadači
5) Interaktívna mapa je riešená modulom Google Maps a jeho API rozhraním pre
6) Celý systém beží na štandardom webhostingu, bez špecifických funkcií a modulov

Máte záujem o spracovanie virtuálnej prehliadky hotelových priestorov, vonkajšieho okolia, rôznych ďalších záujmových miest od vyfotografovania objektov, cez spracovanie fotografií do 360° prehliadok až po publikovanie na internetovej stránke?

Pridať komentár k článku