Virtuálna kalvária

Dnešná doba a rozširujúce sa informačné technológie kladú dôraz aj na zobrazenie reálneho sveta v tom virtuálnom. Realistické zobrazenie pomocou virtuálnych prehliadok poskytuje návštevníkom cenné informácie, ktoré sa ani z ďaleka nedajú nahradiť fotkou.

Zaujímavé využitie týchto moderných technológií je aj pri propagácii turisticky vyhľadávaných objektov. Komplexné spracovanie zvoleného objektu, alebo areálu na internete (fotografie, video, textový popis, virtuálna prehliadka, interaktívna mapa a 3D prehliadka) môže výrazne zvýšiť záujem turistov o danú lokalitu.

Ukážkový projekt VIRTUÁLNA KALVÁRIA

Virtuálna kalvária je interaktívna on-line aplikácia, ktorej poslaním je pomôcť záujemcom orientovať sa v komplexe kalvárie v Banskej Štiavnici. Séria 3D vizualizácií, fotografií videí a textových informácií poskytuje základný prehľad o jednotlivých objektoch.

https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/kalvaria-banska-stiavnica

Niekoľko detailov v skratke:

1) Aplikácia má responzívny dizajn. Je preto vhodnou pomôckou pre turistov, ktorí majú mobilný telefón s internetovým pripojením a priamo na mieste si dokážu prečítať podrobnosti o objekte.

virtualna kalvaria

Optimalizácia pre mobilné zariadenia prináša niekoľko ďalších výhod. Priamo v teréne môžete okrem informačných panelov o objektoch umiestniť aj QR kódy s odkazom na internetovú adresu konkrétneho objektu. Návštevníci si tak jednoduchou cestou pomocou bezplatnej aplikácie vo svojom smartfóne, či tablete prečítajú ďalšie detaily.

virtualna kalvaria

2) Virtuálne prehliadky sú postavené na technologickej báze Google Maps - Google StreetView.

Ide o bezplatnú a populárnu technológiu s ktorou sa návštevníci bežne stretávajú a preto obsluha takejto prehliadky pre nich nebude nijako náročná.

3) Objekty boli fotené v sférickej projekcii (360 °x 180 °) vo vysokom rozlíšení a následne zmenšené a optimalizované pre rýchle načítanie aj pri pomalšom internetovom pripojení.

virtualna kalvaria

▲ Sférická fotka: Hore, dole a dookola. Je možné aj spracovanie prehliadky vo vysokom rozlíšení. Takéto prevedenie je vhodné napr. pre prezentačné účely na lokálnych počítačoch informačných centier, kde súbory prehliadky už budú vopred nainštalované. Pre klasické on-line riešenie a umiestnenie na web je žiaduca dátová komprimácia.

4) 3D zobrazenie okolia je riešené modulom Google Earth a jeho API rozhraním pre web.

virtualna kalvaria

Pri 3D zobrazení je pomocou API rozhrania možné do mapového okna pridať vlastné detailné modely objektov, tzv. Google Earth Models - Google SketchUp (obrázok nižšie znázorňuje model budovy Swiss Re v Londýne)

virtualna kalvaria

5) Interaktívna mapa je riešená modulom Google Maps a jeho API rozhraním pre web.

Do mapy je možné pridať ľubovoľný počet objektov vo forme ikoniek. Po kliknutí na zvolenú ikonku sa zobrazí informačné okno s popisom, či fotografiou objektu. Takýmto spôsobom môže byť vytvorený kompletný mapový portál vašej lokality s bodmi, líniami, či polygónmi bez väčších investícií.

virtualna kalvaria

6) Celá aplikácia beží na štandardnom webhostingu

Žiadne špecifické požiadavky na hardvér, alebo softvér. Stačí bežný webhosting s podporou jazyka PHP a MySQL, čo výrazne znižuje náklady na zriadenie.

Máte záujem o spracovanie virtuálnej prehliadky hotelových priestorov, vonkajšieho okolia, rôznych ďalších záujmových miest od fotografovania objektov, cez spracovanie fotografií do 360° prehliadok až po publikovanie na internetovej stránke?

Obrázky: internet, vlastná úprava

Pridať komentár k článku