Videoprezentácie povodí

V príspevku sú priložené videá zobrazujúce a prezentujúce jednotlivé modelové územia – povodia, na ktorých prebiehal výskum v rámci pripravovanej dizertačnej práce. Prezentácie boli spracované technológiou Google Earth a následne upravené v ďalších softvérových balíkoch.

Povodie Halčianskeho tajchu

 

Povodie Belianskeho tajchu

 

Povodie tajchu Evička

 

Povodie tajchu Bakomi

 

Povodie Brennerštôlňanskeho tajchu

 

Povodie Veľkého Kolpašského tajchu

Google Earth

Pridať komentár k článku