Veľký Goldfusský tajch

Tajch bol postavený približne v 2. polovici 18. storočia pre posilnenie zdroja – Belianskej vodnej nádrže k pohonu stúp v Kozelníckej doline. Je situovaná po ľavej strane cesty 525 Banská Štiavnica – Banská Belá pod pätou odkaliska Sedem Žien. Zánik je pravdepodobne datovaný pred viac, ako 100 rokmi. V súčasnej dobe je možné po tajchu vidieť terénnu depresiu. Jej stredom prechádza prítok od päty hrádze spomínaného odkaliska. Mal obdĺžnikový tvar s rozmermi strán približne 150 metrov a 65 metrov. Hĺbka nepresahovala 6 až 7 metrov. Plocha nie je priemyselne využívaná. Prístup k pozostatku tajchu je betónovou cestou od zastávky nad Banskou Belou pri drevospracujúcej fabrike.

velky goldfussky

velky goldfussky

Lokalizácia tajchu na historických mapách

 

Fotogaléria: Veľký Goldfusský tajch:

Lokalizácia tajchu Veľký Goldfusský:

M. Lichner & kolektív: Banskoštiavnické tajchy, Štúdio HARMONY s.r.o, Banská Bystrica, ISBN: 80-89151-08-6

Banská mapa 1884, Správa Bane všetkých svätých, Hodruša Hámre

Banskoštiavnická oblasť - štúdia, Hydroconsult, Bratislava, 1991

Štátny ústredný banský archív, Banská Štiavnica

Ortofotosnímky (2006): Eurosence s.r.o

Fotografie: D. Kubinský, 9.9.2011

Pridať komentár k článku