Vektorizácia historického mapového podkladu

Pomôžte nám pri spracovaní štúdie/vedeckej práce o kvalite procesu získavania údajov z historických podkladov a presnosti pri ich spracovaní viacerými spracovateľmi. Ide o nenáročnú úlohu, ktorá pozostáva z niekoľkých krokov:

Vektorizácia historického mapového podkladu

Ukážka historickej mapy (nízke rozlíšenie)

1) poskytneme historickú mapu vodnej nádrže Ottergrund z roku 1889 v plnom rozlíšení

2) historickú mapu je potrebné umiestniť do súradnicového systému a údaje na nej (jednotlivé hĺbnice) vektorizovať vami preferovaným spôsobom a použitím vami preferovaných podporných vrstiev

3) uvítame aj pokus o výpočet kubatúry z takto získaných údajov vami preferovaným spôsobom a softvérom

4) po spracovaní nám prosím na kontaktnú mailovú adresu pošlite:

a) registrovanú historickú mapu
b) vektor hĺbnic
c) ak bude spracovaný, výpočet kubatúry
d) stručný postup v podobe niekoľko odrážok o metodike registrácie, vektorizácie a výpočtu objemu
e) veľmi stručný osobný profil (napr. vzdelanie, pracovná pozícia vrátane pracoviska, ročník štúdia, univerzita a študijný odbor...)

Vodná nádrž Ottergrund leží neďaleko Banskej Štiavnice na približných súradniciach 48.461090, 18.880079 (https://goo.gl/maps/me4zcxzm8Em)

Kontaktný e-mail: posta@dkubinsky.sk

 

Výber metodiky, softvérového prostriedku a celkový postup nie je stanovený, je možné použitie ľubovoľného postupu, softvéru a podporných vrstiev

 

 

Vopred ďakujeme za spoluprácu

Kolektív autorov pripravovanej štúdie

Pridať komentár k článku