Výpočet veku

Pri dynamických stránkach je častokrát potrebné automaticky počítať vek napr. z dátumu narodenia. Nasledujúci kód vráti počet rokov od zadaného dátumu.
<?
function birthday ($birthday)
 {
  list($year,$month,$day) = explode("-",$birthday);
  $year_diff = date("Y") - $year;
  $month_diff = date("m") - $month;
  $day_diff  = date("d") - $day;
  if ($month_diff < 0) $year_diff--;
  elseif (($month_diff==0) && ($day_diff < 0)) $year_diff--;
  return $year_diff;
 }
echo birthday("1986-01-08")
?>
Stačí pozmeniť dátum pre vlastné upravenie.

Pridať komentár k článku