Výpočet veku

Pri dynamických stránkach je častokrát potrebné automaticky počítať vek napr. z dátumu narodenia. Nasledujúci kód vráti počet rokov od zadaného dátumu.
<?
function birthday ($birthday)
  {
    list(
$year,$month,$day) = explode("-",$birthday);
    
$year_diff  date("Y") - $year;
    
$month_diff date("m") - $month;
    
$day_diff   date("d") - $day;
    if (
$month_diff 0$year_diff--;
    elseif ((
$month_diff==0) && ($day_diff 0)) $year_diff--;
    return 
$year_diff;
  }
echo 
birthday("1986-01-08")
?>
Stačí pozmeniť dátum pre vlastné upravenie.

Pridať komentár k článku