Tvorba DEM (Digital elevation model)

Ako prvé si pripojíme priečinok so súbormi cez modul File/Data Paths (obr. 1) a potom pomocou browse si vyhľadáme konkrétnu zložku (priečinok) so súbormi. (obr. 2). Teraz je potrebné všetky údaje importovať, aby s nimi bola možná dalšia manipulácia v Idrisoch. Importujeme pomocou File/Import. Pri podkladoch vo formáte dxf pokračujeme /Desktop Publishing Formats/DXFIDRIS. Pri podkladoch vo formáte shape(Arcview) pokračujeme Software-Specific Formats/ESRI formats/SHAPEIDR (obr. 3). Naimportované údaje sú už ďalej čitateľné aj softwarom Idrisi a môžeme si ich zobraziť Display/Display Lanuncher. Pri formátoch shp a dxf sa jedná o vektorové údaje (obr. 4 a 5). Pre tvorbu DEM je potrebné vektorové vrstevnice previesť do rastrovej formy cez modul Reformat/Raster-Vector conversion/LINERAS (obr. 6). Program sa opýta, či chceme nový raster inicializovať (obr. 7). Zadáme možnosť ÁNO a pokračujeme v ďalšom okne, kde prepneme na možnosť Define spatial parametres individually a Output date file zmeníme na INTEGER (obr. 8). Ako posledné ostáva zadefinovať Output reference information, pričom definujeme len položky Number of columns a Number of rows. Number of columns znamená počet stĺpcov vytváraného rastra a vypočíta sa ako Maximum X coordinate - Min X coordinate : rozlíšenie rastra (10). Number of rows značí počet riadkov rastra a počíta sa ako Max Y coordinate - Min X coordinate : rozlíšenie rastra (10) (obr. 9). Novovytvorený raster vyzerá ako na obrázku č. 10. Ďalej pokračujeme cez Analysis/Surface analysis/interpolation/INTERCON kde do input image zadefinujeme nami vytvorený raster a do políčok "height of..." zadávame hodnoty odčítané z jednotlivých rohov rastra pomocou Cursor inquiry mode (obr. 11 a 12). Output bude výsledný digitálny model terénu (obr. 13).

tvorbadem
Obrázok č. 1

tvorbadem
Obrázok č. 2

tvorbadem
Obrázok č. 3

tvorbadem
Obrázok č. 4

tvorbadem
Obrázok č. 5

tvorbadem
Obrázok č. 6

tvorbadem
Obrázok č. 7

tvorbadem
Obrázok č. 8

tvorbadem
Obrázok č. 9

tvorbadem
Obrázok č. 10

tvorbadem
Obrázok č. 11

tvorbadem
Obrázok č. 12

tvorbadem
Obrázok č. 13

Pridať komentár k článku

Nina Sułkowska: Witam serdecznie, jestem studentką ochrony środowiska na ZUT w Szczecinie. W środę mam egzamin z GIS-