Topologické pravidlá v geodatabáze ArcGis - body

Must beproperly inside polygons - Musí byť vnútri polygónu

Body v jednej triede prvkov musia ležať vnútri polygónov z druhej triedy. Chybami sú body, ktoré ležia mimo polygónov, alebo na ich hranici. Toto pravidlo sa použije, ak chceme, aby vśetky body ležali vnútri polygónov, napr. hlavné mestá musia ležať vnútri jednotlivých štátov.

must be properly inside polygons

Must be covered by boundary of - Musí ležať na hranici polygónov

Body v jednej triede prvkov musia ležať  na hraniciach polygónov z druhej triedy prvkov. Chyby sú body, ktoré neležia na hranici polygónov z druhej triedy prvkov. Toto pravidlo použijeme, ak chceme, aby všetky body ležali na hranici polygónov, napr. u prípojok inžinierskych sietí sa môže požadovať, aby ležali na hranici parciel.

must be covered by boundary of

Must be covered by endpoint of - Musí byť pokrytý koncovými bodmi

Body v jednej triede prvkov musia byť pokryté koncovými bodmi línií inej triedy prvkov. Chybami sú body, ktoré nie sú pokryté koncami línií. Použijeme toto pravidlo, ak chceme, aby všetky body danej triedy prvkov súhlasili s koncami línií, napr. body, ktoré reprezentujú križovatky, by mali byť koncové body stredových línií ulíc.

must be covered by endpoint of

Point must be covered by line - Body musia ležať na líniách

Body v jednej triede prvkov musia ležať na líniách inej triedy prvkov. Chybami sú body ležiace mimo línií. Toto pravidlo použijeme, ak chceme, aby všetky body v danej triede prvkov ležali na líniách, napr. monitorovacie stanice čistoty vôd musia ležať na líniách tokov.

point must be covered by line

www.esri.com

Pridať komentár k článku

DANO: :) to ma tesi

mirec: vyborne spracovane topologicke pravidla velmi mi to pomohlo :)