Terénny výskum - Veľký Richňavský tajch [3]

Terénny výskum: Zameranie povrchu dna Veľkej Richňavskej vodnej nádrže. Pomocný podklad pre porovnanie výsledkov z predošlých výskumov.

Dátum: 29. 7. 2015

Lokalita: Veľký Richňavský tajch, Štiavnické Bane

Vo vypustenej nádrži bolo realizované zameranie reliéfu dna pomocou 3D laserového skenera na viac, ako 10 stanovištiach. 3D skener využíva bezkontaktný spôsob zberu dát.

Na tejto lokalite bola tiež použitá technológia UAV (Unmanned aerial vehicle) pre zber údajov. Trasa letu bezpilotného lietadla bola vopred naplánovaná v sérii niekoľkých línií vedľa seba, pričom počas letu bol snímaný povrch nádrže pomocou fotoaparátu, pripevneného na tele lietadla.

Fotogaléria

Pridať komentár k článku