Terénny výskum - Malý Richňavský tajch

Terénny výskum: Zameranie aktuálnej hĺbky Malej Richňavskej vodnej nádrže - podklad k pripravovanej dizertačnej práci.

Dátum: 14. 8. 2013

Lokalita: Malý Richňavský tajch, Štiavnické Bane

Pomocou sonaru pripevneného na člne spolu so zariadením GPS bola na Malom Richňavskom tajchu získaná sada bodov, pričom každý bod má údaj o presnej priestorovej polohe a zároveň obsahuje údaj o hĺbke dna, resp. výške vodnej hladiny na danom mieste. Hĺbka v jednotlivých miestach bola prepočítaná na absolútne nadmorské výšky na zodpovedajúcej polohe dna na základe známej výšky vodnej hladiny v čase merania získanej zariadením GPS. Od tejto hodnoty sa vychádzalo pri prepočte hĺbky pri jednotlivých bodov na absolútne výšky dna. Zameranie prebehlo v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou - Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva - Katedrou krajinného inžinierstva. Poďakovanie za výpomoc v teréne patrí Ing. Jakubovi Fuskovi, PhD. Priložený *xls súbor obsahuje kompletné spracovanie terénneho zamerania. Sadu meračských bodov tvorí spolu 915 bodov. Pre početné rozšírenie vodných rastlín v niektorých častiach tajchu nebolo možné zameranie kompletnej vodnej plochy, predovšetkým v brehových častiach (došlo by k odrazu lúčov zo sonaru a nesprávnemu výpočtu hĺbky).

excel

Zameranie aktuálnej hĺbky Malej Richňavskej vodnej nádrže

Fotogaléria:

Surfer 8 software

Pridať komentár k článku