Terénny výskum – Halčiansky tajch

Terénny výskum: Zmapovanie stavu dna Halčianskeho tajchu bezkontaktnou metódou pomocou sonaru

Dátum: 1. 10. 2016

Lokalita: Halčiansky tajch pri obci Banská Belá

Na tomto tajchu bol podobný výskum realizovaný ešte v roku 2009 až 2010 v rámci mojej diplomovej práce. Výsledky výskumu z tejto lokality boli publikované vo viacerých vedeckých časopisoch a na internete. Dostali sa až k ľudom zo Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, ktorí ma kontaktovali a rozhodli sa výskum na tomto tajchu zopakovať s podobnou metodikou pre maturitnú prácu v odbore geodézia‚ kartografia a kataster. Výsledky bude teda možné s časovým odstupom 6 rokov porovnať a analyzovať. Nižšie prikladám niekoľko fotografií z terénneho merania a krátke ukážkové video z plavby. Terénny výskum zastrešovala Ing. Ingrida Miháliková zo Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho.

Video: Ing. Ingrida Miháliková

Fotogaléria:

Pridať komentár k článku