Teplopotocký tajch - oprava

9.4.2011 som na web pridal článok o Teplopotockom tajchu:

https://www.dkubinsky.sk/clanok/teplopotocky

Pri výskume sa občas vyskytnú pochybenia. Po ďalších rokoch študovania tajchov v okolí Banskej Štiavnice musím dať veci na správnu mieru. V článku z roku 2011 je popísaný tajch pri šachte Ján Jozef a nie Teplopotocký. Poloha Teplopotockého tajchu je znázornená na mapke nižšie.

Lokalizácia Teplopotockého tajchu:

Ospravedlňujem sa za nepresné informácie, ktoré však mnohých priviedli na veľmi zaujímavé miesto pri šachte Ján Jozef. A ktoré stojí za návštevu...

Tento malý tajšík sa prvýkrát spomína v roku 1632. Tajch bol vybudovaný na prirodzenom toku s malým objemom nádrže. Hrádza tajchu je v súčasnej dobre pretrhnutá. Tajch má vzhľadom na svoje rozmery pomerne slušný zdroj vody z prirodzeného prítoku. Po rekonštrukcii hrádzového telesa a vybudovaní bezpečnostného priepadu by pripadala možná obnova tajchu. Jeden z obrázkov nižšie znázorňuje vizualizáciu funkčného tajchu napusteného vodou.

Teplopotocký tajch

Zakreslený Teplopotocký tajch na historickej mape.

Fotogaléria

Výrez z mapy ŠÚBA, Banská Štiavnica

Pridať komentár k článku