Tajchy projektované v obci Banský Studenec

V súčasnej dobe sa s obcou Banský Studenec spájajú dva tajchy: Veľký a Malý Kolpašský. Avšak je menej známe, že v obci boli kedysi projektované ďalšie nádrže. V apríli 1746 sa pretrhla stará hrádza jazera a v tomto období Mikovíny nakreslil mapu. V mape je zakreslené staré jazero – dnes známe ako Veľká Kolpašská vodná nádrž, jazero plánované v roku 1738 a taktiež jazero naplánované na území obce v roku 1745. Je zaujímavé, že plánované nádrže boli pomerne veľké:

Staré jazero, teda súčasný Veľký Kolpašský tajch: cca 10,2 ha
Projektované jazero južne od Veľkého Kolpašského tajchu: cca 7,2 ha
Projektované jazero východne od Veľkého Kolpašského tajchu: cca 6,1 ha

Stará mapa bola registrovaná do systému S-JTSK pomocou série bodov a ortofotosnímok z roku 2006. Korektná registrácia bola pomerne náročná. Je pravdepodobné, že stará mapa z roku 1746 nedodržiavala presne proporcie nádrží a terénu okolia o čom svedčí aj mierne deformovaný tvar dnes známeho Veľkého Kolpašského tajchu. Po registrácii starej mapy s prihliadnutím na výškové pomery a reliéf okolia definovaný vrstevnicovými mapami a tiež terénnou pochôdzkou boli vyčlenené jednotlivé približné polohy a plochy projektovaných nádrží.

Tajchy projektované v obci Banský Studenec

Mapa existujúceho Kolpašského jazera a plánovaných jazier, 1746 (ŠÚBA)

Je isté, že ak by došlo k realizácii týchto vodných stavieb, dnešná obec Banský Studenec by vyzerala úplne inak, ako ju poznáme dnes. Horná časť obce by neexistovala a na jej mieste by bola vodná nádrž s hrádzou dlhou približne 180 metrov, prebiehajúcou kolmo na dnešnú cestu.

Druhá projektovaná nádrž by obec ako takú výrazne nezmenila. Dnes na týchto miestach nachádzame len jeden stavebný objekt, lúky a les. Táto nádrž by pri svojich rozmeroch musela mať podľa priebehu vrstevníc v súčasnosti hrádzu vysokú približne 15-16 metrov.

Tajchy projektované v obci Banský Studenec

Mapa predpokladanej polohy plánovaných jazier v obci Banský Studenec

Fotogaléria: Tajchy projektované v obci Banský Studenec

Štátny ústredný banský archív: Mapa existujúceho Kolpašského jazera a plánovaných jazier, 1746

Letecké snímky Eurosence, 2006

http://mek.oszk.hu/06400/06422/html/viz_selmec/selmec14_sl.html

Pridať komentár k článku