Tajch Žigmundšachta (Zigmundšachta)

Tajch tvoril s vodnou nádržou Klinger jeden systém. Nachádza sa neďaleko šachty Žigmund. Pre potreby tejto šachty bol vybudovaný. Zánik je datovaný do prvej polovice 19. Storočia. Na banskej mape z roku 1884 je na známom Svätotrojičnom vrchu zakreslená vodná nádrž, spolu s vodnými jarkami v nadmorskej výške 660 m.n.m. Dnes je na tomto mieste z terénu jasne čitateľná depresia (priehlbina). Celé okolie je porastené trávnatou pokrývkou, na dne máme možnosť vidieť rastliny typické pre mokré stanovištia, rovnako ako častou jarku. Predpokladané rozmery: šírka: 15 metrov, dĺžka cca 37 metrov, hĺbka cez 3 metre.

zigmundsachta

Fotogaléria: Zigmundšachta tajch:

Lokalizácia tajchu Zigmundšachta:

M. Lichner & kolektív: Banskoštiavnické tajchy, Štúdio HARMONY s.r.o, Banská Bystrica, ISBN: 80-89151-08-6

Banská mapa 1884, Správa Bane všetkých svätých, Hodruša Hámre

Štátny ústredný banský archív, Banská Štiavnica

Fotografie: D. Kubinský, 14.6.2011

Pridať komentár k článku