Tajch pri šachte Magdaléna

Ide o nádrž, ktorá v minulosti slúžila ako prepojovací objekt medzi náhorným jarkom z veľkej Vindšachty a spodným náhonným jarkom z tajchu Evička. Objem tejto nádrže bol približne 4800m3, ktorý zabezpečoval niekoľkodňovú špičkovú prevádzku na pohončerpacích zariadení na šachte Magdaléna. V súčasnosti je v jarných a jesenných mesiacoch napájaný z vlastného povodia a najmä topiaceho sa snehu. Jazierko je posadené v malebnom prostredí v centre Štiavnických Baní v tesnej blízkosti Révaiovského domu - bývalého skladu a prípravne pušného prachu, dnes na súkromnom pozemku. Tajch pri šachte Magdaléna momentálne čaká na obnovenie náhonných jarkov a opätovné naplnenie vodou. Na obrázku nižšie je pravdepodobná lokalizácia opisovaného tajchu označená čislom 1, čislo 2 je poloha tajchu Spodná Vindšachta. Druhý obrázok znázorňuje situáciu okolia tajchu Evička, kde je znázornená aj časť územia predpokladanej polohy tejto špičkovej vodnej nádrže. Najmä k tejto vodnej nádrži uvítam komentáre, doplňujúce informácie atď.

prospekt hlavnych banskych zavodov

Prospekt hlavných banských závodov: Joh. Ant. Steinsberg, 1754.

nakres tajchu evicka

Nákres tajchu Evička (pol. 18. storočia)

Fotogaléria: Tajch pri šachte Magdaléna:

Lokalizácia tajchu pri šachte Magdaléna:

Banská Štiavnica: Štiavnické Noviny

Štátny ústredný banský archív, Banská Štiavnica

Fotografie: D. Kubinský, 26.2.2011

Pridať komentár k článku