Tajch nad obcou Brehy

Tento malý tajch je okrajovo spomenutý v knižnej publikácii Dejiny Brehov od p . Alexandra Zrebeného a kolektív v zmysle: Roku 1829 žiadali ťažiari štôlne Schöpffer v Hodruši o údel na banské dielo Všetkých svätých v blízkosti Brehov a 8. augusta žiadali o údel vodnej energie z vodnej nádrže ležiacej v Liešnej doline, ktorú chceli použiť pri tomto banskom diele. Tieto údaje sú zaujímavé nielen z hľadiska existencie nového banského diela Všetkých svätých na Brehoch, ale aj pre doklad existencie vodnej nádrže, ktorá banským účelom slúžila pravdepodobne už viac rokov pred tým.

Tajch je zakreslený aj na mape z 2. vojenského mapovania z obdobia 1806-1869 pod názvom Jeszenski Pochwerk (Jesenského stupa).

Tajch nad obcou Brehy

Tajchšík bol dohľadaný v teréne pomocou starej mapy a doplnenia informácií z ústneho podania miestnych obyvateľov. Sú viditeľné pozostatky hrádzového telesa, ktoré je približne v strede prerušené. Celá bývalá plocha nádrže sa javí ako výrazná rovina, porastená drevinovou vegetáciou.

Lokalizácia tajchu nad obcou Brehy:

Tak, ako pri iných článkoch o starých a mnohokrát zabudnutých tajchoch, aj tu uvítam ďalšie doplňujúce informácie.

Fotogaléria: tajch nad obcou Brehy

Dejiny Brehov: Alexander Zrebený a kolektív, vydavateľstvo Osveta,1983.

Pridať komentár k článku