Tajch Kachelman, Vyhne

Tento malý a nie veľmi známy tajch ležal v obci Vyhne. V časti, kde končí Rudnianska dolina a napája sa na intravilán obce. Jeho počiatky súvisiace s výstavbou hrádze siahajú do roku 1904. Tento tajšík slúžil pre náhon turbíny na výrobu elektrickej energie pre pohon strojov v Kachelmanovej strojárni. Bol predovšetkým pomocný zdroj vody, keď počas obdobia sucha voda z tajchu Rozgrund nepostačovala. Ako uvádza p. Pavúk, citované: V zime a na jar slúžilo jazero na výrobu ľadu a to tak, že sa na jazere vysekávali kryhy ľadu, ktoré sa skladovali v pivovare a aj v pivniciach, „ľadovniach“ miestnych hostincov na chladenie piva. Pani Jarmila Zemanová, dcéra počas vojny umučeného riaditeľa vyhnianskeho pivovaru Jaroslava Raimana, takto spomína: Pre výrobu piva v určitých etapách výroby bolo dôležité aj chladenie. Kým ešte Vyhne neboli elektrifikované (asi do roku 1928 – 29), vozil sa do ľadovní, vykopaných pod pivovarskými skalami ľad, narúbaný na bývalom kúpalisku v Rudne. Tie ľadovne boli také dokonalé, že sa v nich ľad udržal nerozpustený ani v lete.

Tajch Kachelman

Stavba hrádze zo dňa 15.8.1904. Odhadom mala táto nádrž hĺbku okolo 4 metrov. Všetky práce na výstavbe hrádze sa vykonávali ručne.

Tajch Kachelman

Pohľad na plne napustené jazero so zariadením na vypúšťanie vody. Vľavo je dom gazdu Vargu a pod ním na brehu jazera prístav pre výletné člnky. Pod hrádzou je vidieť dom Abrahámovcov a v pozadí masívny kopec Kamennej. V pravej časti na vrchole Kamennej vidieť zreteľne siluetu rozhľadne.

Tajch Kachelman

Približne ten istý pohľad, čo vyššie. Z dnešných čias.

Tajch Kachelman

Pohľadnica s vyobrazením domu v tesnej blízkosti nádrže. Tajch bol nepochybne využívaný na rekreačné účely. V lete na kúpanie, člnkovanie a v zime na korčuľovanie a zimné športy.

Tajch Kachelman

Približne ten istý pohľad, čo vyššie. Z dnešných čias.

Po elektrifikácii obce stratil tento tajch svoj význam. Pravdepodobne došlo k postupnému zanášaniu plochy sedimentom a prípadne aj úmyselnému vyrovnaniu plochy s okolitým terénom zeminou. Dnes na týchto miestach nájdeme betónové panely a areál slúži ako sklad dreva a iného materiálu. Ale pri terénnej pochôdzke si návštevník stále dokáže predstaviť toto v minulosti nádherné vodné dielo.

Poloha tajchu v obci Vyhne

Fotogaléria

http://cestydobs.blogspot.sk/2014/01/jazero-v-rudnianskej-doline.html

Fotografie: internet, D. Kubinský

Pridať komentár k článku