Systém pre zobrazenie údajov z web kamery

Ak chceme sprístupniť napr. panoramatický pohľad z kamery do prostredia internetu, existujú dve cesty.

1 – živý prenos (live stream) vo formáte videa
2 – fotografia fotená v pravidelnom intervale vo formáte obrázka

V mnohých prípadoch je úplne postačujúca druhá možnosť. Živý prenos je omnoho náročnejší na vyťaženosť linky a po pripojení viacerých užívateľov súbežne sa video nemusí vôbec načítať. Ďalej sa preto budem venovať druhej, jednoduchšej alternatíve.

V súčasnej dobe existuje mnoho zariadení (web kamier), ktoré sú schopné v pravidelnom cykle spraviť fotografiu a zároveň ju poslať pomocou FTP v podobe obrázka na internet. Práve tento protokol je najjednoduchšie, najrýchlejšie nastaviteľný a v podstate bezproblémový. Ak ale už máme problém, ako dostať fotky z kamery na internet vyriešený, naskytne sa ďalšia otázka ich spracovania a zobrazovania. Stále sa jedná len o obrázok niekde na adrese, napríklad:

http://127.0.0.1/obrazok-z-kamery.jpg

Pre jednoduché zobrazenie iba posledného záberu z web kamery to postačuje. Ak ale potrebujeme možnosť návratu do histórie, vodoznak na snímke (logo prevádzkovateľa, dátum a čas vzniku fotografie), je potrebné mať softvér, ktorý to zabezpečí. Vlastné riešenie, ktoré môžem poskytnúť spĺňa viaceré podobné požiadavky a to:

 

Kompletná história a prezeranie starších záberov z web kamery bez limitu (krokovanie dozadu, možnosť výberu starých záberov cez kalendár...)

Automatické triedenie záberov na FTP do adresárovej štruktúry podľa dátumu

Aktuálny záber s nemenným / pevným názvom súboru, napríklad obrazok-z-kamery.jpg

Možnosť pridania vodoznaku s pevným, ale aj dynamickým obsahom, pričom originálne zábery z kamery budú zachované bez akejkoľvek zmeny

Off-line mód. Ak dôjde k chybe prenosu, systém po vopred nastavenom čase automaticky zobrazí off-line textovú informácii a zobrazí sa posledná zachytená fotografia

Preload – zobrazenie ikony načítavania, pokiaľ sa nenačíta kompletný záber z kamery

 

Ukážka riešenia v praxi: https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/webkamera

Systém pre zobrazenie údajov z web kamery
Schéma fungovania systému

Systém je naprogramovaný tak, aby mohol byť implementovaný na ktoromkoľvek bežnom webhostingu. Ak máte záujem o zriadenie podobného systému pre váš projekt, kontaktujte ma.

Pridať komentár k článku