Surfer 8: Priečny profil územia

Na začiatku je potrebné mať vytvorený grid a čiaru pozostávajúci z min. 2 bodov, ktorá bude predstavovať rez územím. Spomenutá čiara bude uložená v súbore bln ako súradnice uzlov, resp. začiatočného a koncového bodu. Je možné vytvoriť ju nástrojom Digitize, ktorý bol popísaný v jednom z minulých príspevkov.

surfer 8

Pokračujeme možnostou Grid / Slice...v hlavnom menu. V prvom dialógovom okne zvolíme grid s ktorým ideme pracovať. V druhom zvolíme súbor bln, ktorý obsahuje súradnice rezu územím. Tretie dialógové okno obsahuje možnosť zvoliť miesto a uloženie výstupu, teda súboru s koncovkou dat. Tento súbor následne otvoríme File/Open. Vidíme tabuľkový súbor s viacerými stĺpcami a riadkami.

surfer 8

Vykonáme nasledovné zmeny:

Stĺpec D presunieme a nahradíme ním stĺpec A

Stĺpec C presunieme a nahradíme ním stĺpec B

Stĺpec E ponecháme bez zmeny

surfer 8

Spočítame celkový počet riadkov – listovaním na spodok súboru. Presunieme sa na začiatok, resp. prvý riadok, kde klikneme na ľubovoľnú bunku pravým tlačidlom a v možností zvolíme Insert...a následne Entire Row, teda pridanie riadku. Hodnotu udávajúcu počet riadkov napíšeme do bunky A1.

surfer 8

 

surfer 8

 

Dátový súvor uložíme File / Save As.. ako bln súbor. Ako posledné zobrazíme vytvorený profil. Pokračujeme kliknutím na Map / Base Map.. a zvolíme exportovaný bln súbor.

surfer 8

Surfer 8 software

Surfer 8 User's Guide

Pridať komentár k článku