Surfer 8: 3D model z vektorových vrstevníc

V tomto príspevku bude popísaný stručný postup na vytvorenie gridu z vektorového podkladu v prostredí Surfer8. Ako prvé je potrebné spomenúť, že Surfer 8 podporuje generovanie gridu z formátov ako xls, dat,csv, txt, teda z formátov, v ktorých sú 3 základné stĺpce a to súradnica X, Y a hodnota Z, ktorá udáva nadmorskú výšku bodu. Vektorovú vrstvu je potrebné vopred konvertovať na niektorý z uvedených formátov. Existuje viacero možností, jednou z nich je aj konverzia v programovom prostredí R2V. Spomenutý postup je možné použiť za predpokladu, že vektorová vrstva je v bežnom formáte, ako shape, alebo dxf. Po spustení programu pristúpime k založeniu nového dokumentu klávesovou skratkou Ctrl + N, prípadne kliknutím na File / New Workspac. Následne kliknutím na File / Import Vector... naimportujeme vektorovú vrstvu, ktorú následne kliknutím na File / Export Vector... exportujeme do požadovaného formátu. Požadovaný formát v tomto prípade bude súbor xyz.

surfer 8

Základný formát pre generovanie gridu v prostredí Surfer 8 je súbor s koncovkou dat. Keďže súbor s koncovkou xyz a dat su prakticky totožné, stačí jednoducho prepísať koncovku súboru s xyz na dat, aby ju program rozlíšil. Následne spustíme program Surfer 8. Kliknutím na File / New ... založíme nový pracovný list. Pokračujeme kliknutím na Grid / Data...

surfer 8

V dialógovom okne zvolíme náš súbor s koncovkou dat, na to sa objaví ďalšie dialógové okno v ktorom máme možnosť nastaviť parametre generovaného gridu.

surfer 8

Dôraz je potrebné dať na správne zadefinovanie dátových stĺpcov X, Y, Z. Nemenej dôležitá je časť Gridding Method v ktorej zvolíme metódu interpolácie gridu. Najbežnejšia je Kriging. V časti Output Grid File zvolíme cestu uloženia gridu a jeho názov. Ak necháme zvolenú možnosť Grid Report, po úspešnom vygenerovaní gridu sa vytvorí výstupná textová zostava – report s podrobným popisom generovania gridu.

surfer 8

Po vytvorení gridu ho môžeme zobraziť kliknutím na Map a zvolením možnosti Surface...V dialógovom okne zvolíme vytvorený grid a zobrazenie potvrdíme Ok. Nasleduje ukážka zobrazeného gridu.

surfer 8

Golden Software Surfer 8

Pridať komentár k článku