Stránkovanie

Na začiatku skriptu sú definované premenné:

<? $pocet = 5;
$od = $_GET['strana'] * $pocet; ?>

Počet znamená počet údajov, ktoré sa načítajú z MySQL. MySQL select potom vyzerá nasledovne:

<? $sql = mysql_query("SELECT * FROM  tabulka LIMIT $od , $pocet ") ?>

Limit $od, $ pocet zabezpečí načítanie len časti údajov, pričom časti sú dynamické. Stránkovanie, ktoré zobrazí počet stránok a vygeneruje odkazy na ich volanie vyzerá nasledovne.

<? if(!isset($_GET["strana"])) {
$zaciatok=0;
}
else {
$zaciatok=$_GET["strana"];
}
echo"strana: ";
$stranky=5;
$result=mysql_query("select * from tabulka");
$total=mysql_numrows($result);
$pages=$total/$stranky;
$i=0;
while ($i < $pages) {
$zaciatok1=($i*$stranky);
$zaciatok1=$zaciatok1/5;
$strana=$i+1;
if($i != 0) echo "<span>|</span>"; 
if($zaciatok1==$zaciatok) {
echo "<b><font color="#0066FF">$strana</font></b>";
}
else {
echo "<a href="?strana=".$zaciatok1."">
<font color="#000000" size="1" face="verdana">$strana</font></a>";
}
$i++;
}
?>

Pridať komentár k článku