Tajch Stierteich (Býčí tajch)

Tajch, resp. jeho pozostatky sú situované v Pivovarskej doline v Hodruši v pomerne ťažko prístupnom teréne. Napriek tomu, že sa nejednalo o tajch malých rozmerov, je o tejto nádrži nedostatok presných informácií. Koruna hrádze leží vo výške 570 m.n.m. Vzdušná strana má výšku približne 12 m., dlhá je  cez 80 metrov. Odhadovaná hĺbka tajchu nepresahovala 7 metrov. Hlavný zdroj vody pre tento tajch bol z Pivovarského potoka. Samotná hrádza je dnes v miestach, kade preteká potok pretrhnutá. V miestach, kde sa potok zarezal pod úroveň dna sú viditeľné stopy po ílovej vrstve, typickej pre vodné nádrže. Celá plocha dna je porastená náletovými drevinami, podstatná časť tvorí lúka porastená viacerými druhmi rastlín typických pre podmáčané a zamokrené pôdy. Hrádza je porastená stromami, ale jej teleso je jasne identifikovateľné a neprehliadnuteľné. Dôvody zániku tajchu sú pravdepodobne viaceré, mohlo ísť o priepustné podložie, veľké finančné náklady, havária hrádze po naplnení vodou a pod... Keďže plocha neobsahuje výrazné množstvo sedimentov, je možné predpokladať, že tajch nebol v prevádzke a teda napustený vodou dlho. Približne 150 metrov severne (smerom na Hodrušu) sa pod hrádzou nachádzajú stopy po ďalšom tajchu. Jeho rozmery neboli veľké. Dĺžka dosahovala cca 40 m., výška vzdušnej strany hrádze 5 m a jej šírka nepresiahla 2 metre. Predpokladaná hĺbka predstavovala do 4 metrov. Hlavný zdroj vody bol spodný výtok už spomenutého Bíčieho tajchu. Dnes je jeho plocha úplne pokrytá sedimentmi a blízke okolie porastené drevinami. V teréne ho napriek tomu neprehliadneme, keďže tvorí rovnú plochu hneď pri ceste k tajchu nad ním. Uvítam akékoľvek doplňujúce informácie k tomuto pravdepodobne najmenej známemu tajchu.

Stierteich (Býčí tajch)

Zakreslený tajch Stierteich (Býčí tajch) na historickej mape.

Fotogaléria: Stierteich (Býčí tajch):

Lokalizácia tajchu Stierteich (Býčí tajch):

 

Fotogaléria: Tajch pod Stierteich tajchom:

Lokalizácia tajchu pod Stierteich tajchom:

http://www.mineraly.sk/files/hist/201-300/288_menej_zname_tajchy_byci_1.htm

Banskoštiavnická oblasť - štúdia, Hydroconsult, Bratislava, 1991

Fotografie: D. Kubinský, 13.5.2011

Výrez z mapy ŠÚBA, Banská Štiavnica

Pridať komentár k článku