Tvorba mapy sklonov

Z vytvoreného digitálneho modelu terénu vygenerujeme mapu sklonov cez modul Analysis/Context operators/SURFACE, pričom ostáva označená prvá možnosť Slope a conversion from unspecified to m zadefinujeme 1 obr. č. 1. Následne vznikne mapa sklonov obr. č. 2. Tú je potrebné reklasifikovať na 7 kategórií. Položka nula bude mať hodnotu od -999 po 0, položka 1 od 0 po 1, položka 2 od 1 po 3, položka 3 od 3 po 7, položka 4 od 7 po 12, položka 5 od 12 po 17, položka 6 od 17 po 25 a položka 7 od 25 po 999. - obr. č.3. Output sa môže volať reklasifikované sklony (sklonyreclass). Výsledok bude vyzerať napr. ako na obr. č. 4. Na záver nadefinujeme vhodnú paletu a výsledok bude ako na obr. č. 5.

sklony
Obrázok č. 1

sklony
Obrázok č. 2

sklony
Obrázok č. 3

sklony
Obrázok č. 4

sklony
Obrázok č. 5

Pridať komentár k článku