Sandrické tajchy

Pôvodne to bola len jedna vodná nádrž, ktorá bola vybudovaná len pre potreby fabriky Sandrik. O niečo neskôr k nej bola vystavaná ďalšia nádrž. Nádrže sú situované v časti Prielohy (upr. Prieloh), neďaleko továrne Sandrik v nadmorskej výške 493 m.n.m.

Horná Sandrická nádrž:

V súčasnej dobe je zanesená sedimentom až po korunu hrádze a plocha je porastená vegetáciou. Predpokladaná hĺbka podľa výšky vzdušnej strany hrádze nepresahovala 4 metre. Prítok k nádrži bol zabezpečený potokom z povodia.

Dolná Sandrická nádrž:

Je situovaná 70 metrov nižšie od hornej. Hrádza je zemná, návodná strana je vybetónovaná. Prítok vody je zabezpečený jarkom, ktorý bol dopĺňaný už spomenutým potôčikom. Hĺbka nepresahuje 4 metre. V súčasnej dobe je Dolná Sandrická nádrž naplnená približne do 2/3 svojho celkového objemu.

Obidve nádrže majú potenciál zásobárne úžitkovej vody.

Fotogaléria Sandrických nádrží:

Lokalizácia tajchu Dolný Sandrický

Lokalizácia tajchu Horný Sandrický

Banskoštiavnická oblasť - štúdia, Hydroconsult, Bratislava, 1991

Fotografie: D. Kubinský, 13.5.2011

Pridať komentár k článku

Karas: Daniel pár pripomienok: Dolný tajch v Holubienci (Na mape je Prieloh jednotné číslo, ale vobec nikto v Hodruši tento názov vycucaný kartografmi z prstu nepoužíva) nemá zemitú hrádzu - je murovaná z kameňov v celom profile, postavená začiatkom 20 storočia. Horný tajch je oveľa starší - odhadujem ho na 17 - 18 storočie, slúžil ako zdroj vody pre šachty Štamproch a Kyslá poniže Sandriku. Ľavou stranou doliny vedie k týmto šachtám náhonný jarok ešte stále dobre čitateľný vo svahu. Takých malých tajchov pre stupy a šachty bolo v bočných dolinách viacero. Pozdravujem