Rýchle a jednoduché vystavenie faktúry cez web

On-line priestor poskytuje v súčasnosti množstvo rôznych služieb, ktoré umožňujú jednoduché vytváranie faktúr, napríklad superfaktúra.sk, alebo idoklad.sk, či ďalšie… Ide o veľmi užitočné služby, uľahčujúce prácu s ekonomickými a daňovými dokladmi, predovšetkým ich vystavovanie. Ich používanie je väčšinou rozdelené do viacerých balíkov, ktoré podporujú rôzne funkcionality, pričom každá varianta má inú cenu. Prepojenie na existujúce systémy prostredníctvom API rozhrania je väčšinou až v najvyššom a teda najdrahšom balíku. V praxi sa však často stretávam práve s požiadavkou preferencie vlastného simple riešenia, ktoré je prevádzkované na vlastnom webhostingu a doméne a zároveň plne prispôsobeného pre rýchle vytvorenie faktúr vo vlastnom korporátnom dizajne. Takýto systém môže fungovať približne nasledovne.

1 – systém pre generovanie faktúr je prevádzkovaný na subdoméne klienta, napríklad faktury.domena.sk
2 – je naprogramovaný štandardným PHP, prípadne používa MySQL databázu
3 – užívateľ ho používa prostredníctvom bežného prehliadača
4 - po otvorení sa zobrazí jednoduchý formulár, kde je potrebné zadať vstupné údaje (napríklad fakturačná položka s cenami, údaje klienta, číslo faktúry)
5 – po zadaní vstupných údajov a potvrdení systém vypočíta všetky ostatné údaje, ako celková cena, cena bez DPH, DPH a vytvorí výslednú faktúru vo formáte PDF optimalizované na tlač v predpripravenej grafike. Tá môže obsahovať tiež logo spoločnosti, prípadne naskenovaný podpis s odtlačkom pečiatky.

Rýchle a jednoduché vystavenie faktúry cez web

Ukážka vstupného rozhrania pre konkrétneho klienta. Zadanie bolo pripraviť maximálne zjednodušené prostredie

 

Samozrejme takéto riešenie je vhodné pre užívateľov, ktorí sporadicky potrebujú vystaviť faktúru, nemajú svoj účtovný softvér a v daný moment vystavovania nemajú čas čakať na reakciu svojej účtovníčky a dodanie faktúry. Takto vystavené faktúry sa samozrejme ukladajú do centrálnej databázy a v pravidelnom časovom intervale ich užívateľ môže všetky stiahnuť a dodať naraz účtovníčke, prípadne je možný automatizovaný export do účtovného softvéru Pohoda, Omega...

Rýchle a jednoduché vystavenie faktúry cez web

Ukážka faktúr

 

Záverom je potrebné poznamenať, že takýto systém pre rýchle vytváranie faktúr neplní funkciu ekonomického / účtovného softvéru. Pokiaľ by ste takýto jednoduchý systém potrebovali, budem rád, ak ma kontaktujete.

Pridať komentár k článku