Ročný timelapse (yearlapse)

Prvý ročný timelapse z Banskej Štiavnice :-)

Ročný časozber, alebo aj yearlapse sa od iných časozberných videí ničím špeciálnym nelíši. Je to sekvencia snímok, ktoré pri prehraní ukážu dlhšie obdobie v pár sekundách. Jediným rozdielom tu je, že v krátkej sekvencii sa ukáže až celý rok. Aj keď postupy spracovania sú v princípe rovnaké, ako pri bežných krátkych timelapsoch, pár výnimiek sa predsa nájde:

 

Je potrebné jeden celý rok prevádzkovať zariadenie, ktoré pravidelne zberá údaje / snímky. Toto zariadenie musí byť pevne umiestnené, aby počas celého roka nedošlo k jeho posunu. Musí byť spoľahlivé, pretože výmena zariadenia sa rovná posun snímaného obrazu a o to komplikovanejší post-processing a finalizácia výsledného videa. Taktiež nesmieme zabúdať na možné vplyvy počasia, ak sa jedná o vonkajšiu kameru (námraza, dážď...).

Pri spracovaní v našich podmienkach je potrebné brať do úvahy fakt, že zimné dni sú dlhé cca 8 hodín, letné dni 16 hodín a tomu proporčne prispôsobiť dĺžky jednotlivých sekvencií.

Po roku zberu snímok pracujeme s väčším dátovým objemom a počtom fotografií, ako pri pár hodinových záberoch. Preto je potrebné mať dostatočne výkonný počítač na ďalšie spracovanie.

Dobrému výstupu predchádza detailná selekcia snímok. Nie je potrebné pracovať so snímkami z každého dňa (počas 365 dní sa za tie 2 až 3 dni veľa toho nezmení). V tomto prípade boli použité snímky z každého tretieho dňa v mesiaci. Aj keď veľa záleží na sledovanom objekte. Napríklad pri výstavbe budovy by mohol 3 dňový výpadok byť veľmi viditeľný, ale pri pohľade na krajinu nie.

Ročný timelapse (yearlapse)

Ukážka projektu v editore Adobe After Effects

Ročný timelapse (yearlapse)

Ukážka zvukovej stopy mestskej zvonkohry v editore Adobe After Effects

Ročný timelapse (yearlapse)

Ukážka prechodu medzi sekvenciami funkciou Opacity v editore Adobe After Effects

Ročný timelapse (yearlapse)

Titulný obrázok videa

Pár zaujímavostí:

Celkový počet fotografií: 16 368 snímok
Celková veľkosť fotografií: 28,73 GB
Dátum zberu snímok: 1.5.2018 – 1.5.2019
Ročný záznam z: https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/webkamera
Doba spracovania / post – processing: približne 68 hodín
Úvodné zvonenie je zo dňa 26.11.2018 z radnice v Banskej Štiavnici, pri oznámení 3 hodiny
Zvonkohra vo videu je zo dňa 4.1.2019 z radnice v Banskej Štiavnici o 9 hodine večer

Ak by ste chceli pomoc s tvorbou ročného timelapsu, alebo máte podobné video, neváhajte sa na mňa obrátiť a kontaktujte ma.

Pridať komentár k článku