Retenčná nádrž pri Richňavských tajchoch

Táto malá vodná nádrž sa nachádzala pod umelo vybudovanou hrádzou pôvodne jedného Richňavského tajchu, ktorý bol neskôr pre netesnosti hrádze rozdelený na dva tajchy, vzájomne prepojené vodnou štôlňou. Išlo o rozmermi menšiu retenčnú nádrž pri ústí Hlavnej Richňavskej vodnej štôlne. Táto vodná štôlňa bola vybudovaná v období rokov 1740-1750. Ide o jednu z najdlhších vodných štôlní s celkovou dĺžkou cez 900 metrov. Táto štôlňa odvádzala vodu z Richňavských tajchov. Spomenutá nádrž zdržiavala vodu z Dolnokopanického a Dolnovysockého vodného jarku. Je predpoklad, že sa využívala najmä v obdobiach s nadmernými zrážkami. Ak prišlo obdobie bez zrážok, pre ďalšie banské potreby sa využívala predovšetkým voda z tejto retenčnej nádrže a potom voda z Richňavských tajchov. Približné rozmery hrádze tejto nádrže boli nasledovné. Dĺžka približne 28 metrov, šírka 2 metre. Výška na vzdušnej strane 3 metre. Nešlo o hlbokú nádrž, jej hĺbka nebola väčšia ako 2 metre. Predpokladaný objem sa pohyboval okolo 1000 m3. V súčasnej dobe je v teréne čitateľná najmä hrádza, jej korunou prechádza náučný turistický chodník. Celé dno bývalej nádrže je porastené drevinami a výrazne podmáčané. Hrádza je situovaná pri ústi Hlavnej Richňavskej vodnej štôlne – cca 5-6 metrov. Spomínaná nádrž je zakreslená na viacerých starých banských mapách a nákresoch blízkeho okolia Richňavských tajchov.

Richňavské tajchy - nákres

Richňavské tajchy - nákres

Richňavské tajchy - historické nákresy blízkeho okolia a systému vodných štôlní

Fotogaléria: Retenčná nádrž pri Richňavských tajchoch:

Lokalizácia retenčného tajchu:

http://www.stiavnickebane.ocu.sk/

Fotografie: D. Kubinský, 19-20.7.2013

Štátny ústredný banský archív, Banská Štiavnica

Nákresy: www.google.com

Pridať komentár k článku