Registrácia vektora

Častokrát sa stane, že sme vektorizovali údaje z neznámeho koordinačného systému, pripadne z podkladov, bez koordinačného systému – obr. 1. Ak takýto vektor chceme dostať do systému, je potrebné mať aspoň jeden podklad, ktorý ma georeferenciu. Pre začatie registrácie je potrebné zapnúť modul Editor v časti Tools / Customize / Editor – obr. 2. Pokračujeme štartom editácie vektora cez Editor / Start Editing. Následne označíme celý vektor, ktorý ideme georeferencovať – obr. 3. Nastavíme funkciu Editor / More Editing Tools / Spatial Adjustment – obr. 4. Teraz môžeme začať so samotnou úpravou vektora. Funkciou New Displacement Link – obr. 5 klikneme na vektor v bode, ktorý hneď na to môžeme nájsť aj na podkladovej mape, ktorá ma referenciu. Týmto spôsobom je potrebné nájsť a vyznačiť min. 3 body, čím viac, tým lepšie – obr. 6. Po vyznačení bodov už stačí len kliknúť na tlačidlo Adjust v časti Spatial Adjustement aby sa daný vektor zaregistroval podľa zvolených bodov – obr. 7

registracia-vektora
Obrázok č. 1

registracia-vektora
Obrázok č. 2

registracia-vektora
Obrázok č. 3

registracia-vektora
Obrázok č. 4

registracia-vektora
Obrázok č. 5

registracia-vektora
Obrázok č. 6

registracia-vektora
Obrázok č. 7

Pridať komentár k článku