Regionálne znaky architektúry v Banskej Štiavnici

V sérii fotoblogov s názvom regionálne znaky architektúry v Banskej Štiavnici sa zameriam podrobnejšie na jednotlivé charakteristiky budov či už meštianskeho, remeselníckeho alebo baníckeho rázu. Pre tento región sú typické viaceré tvary a proporcie a patria medzi veľmi významné hodnoty regiónu, často však prehliadané a bežným okom neviditeľné. Tento príspevok sa bude zaoberať nikami na fasádach domov a nástrešníkom. Pevne verím, že vďaka nemu si nájdu tieto znaky architektúry svojich nových priaznivcov.

Niky na fasádach budov

Stretávame sa s nimi často. Výklenky s variabilným pôdorysom smerujúce na ulicu, dotvorené výtvarnými prvkami. V samotných výklenkoch boli umiestnené sochy svätcov, alebo ich maľby. Ich účel bol jasný – ochrana majiteľa a jeho domu.

Jednu z najstarších ník z čias renesancie vidíme na ulici Dolná Ružová 7

nika na fasade

Niky boli časté aj v období baroka, napr. nika na Piargskej bráne s plastikou sv. Floriána.

Plastika sv. Floriána

Od 19. storočia mali niky drevené rámiky a otvárateľné presklené krídlo. Podobné sa dajú nájsť na uliciach Horná Ružová 12, Dolná Ružová 16, Antona Pécha 14...

Nástrešníky

Nástrešníky sú umelecké klampiarske prvky situované na vrchole strechy. Mnohé však počas rekonštrukcií budov, resp. striech postupne zanikli. Fotogaléria nižšie zachytáva niekoľko nástrešníkov, ktoré je stále možné vidieť v uliciach mesta Banská Štiavnica.

Katarína Vošková: Anatómia historického domu, 2001.

Pridať komentár k článku