Vektorizácia rastra

Najprv si vytvoríme prázdny list cez File/New workspace alebo tiež klávesovou skratkou ctrl + n. Pri vektorizácii napr. vrstevníc alebo riek na podkladovom obrázku - tiff postupujeme nasledovne: File/Open Image or Project. Týmto naimportujeme raster. ďalej treba importovať koordinačný súbor pre daný raster (zvyčajne tfw) cez File/Load Control Points/TFW pričom typ súboru zmeníme na World files (.tfw). Pre obnovenie a načítanie nových koordinačných súborov použijeme funkciu View/ Geo Coded - Coordinates. naimportovaný raster vyzerá asi ako obr. č. 1. Pri vektorizácii ako prvé stlačíme Line editor (obr.č. 2) ktorý sprístupní ďalšie menu. Na ploche sa objaví vektorizačný krížik pomocou ktorého môžeme ihneď začať vektorizáciu. Pri kliku na pravé tlacidlo sa objaví menu, pomocou ktorého môžeme vzniknutý vektor: celý zmazať (delete line), ukončiť na mieste posledného klikutia (close line) - obr. 3. Dôležité je, že pri každom novom vektore je potrebné opätovne kliknúť na Line Editor. Program R2V poskytuje aj plnú automatickú vektorizáciu funkciou Vector/Auto Vectorize. Táto funkcia je však vhodná len pri kvalitných podkladoch. Výsledná vektorová mapa napr. riek môže vyzerať nasledovne (obr. 4). Vektorovú vrstvu môžeme exportovať ako shape databázu alebo iný formát pomocou File/Export Vector.

r2v
Obrázok č. 1

r2v
Obrázok č. 2

r2v
Obrázok č. 3

r2v
Obrázok č. 4

Pridať komentár k článku